Starfish Education ร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ พร้อมด้วย เลขาธิการ ก.ค.ศ. ในหัวข้อ How Learning Works 7+1

1 เดือนที่แล้ว
271 views
โดย Starfish Labz
Starfish Education ร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ พร้อมด้วย เลขาธิการ ก.ค.ศ. ในหัวข้อ How Learning Works 7+1

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 Starfish Education นำโดย คุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตารฟิชคันทรีโฮม และคณะ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ “การจัดการศึกษาสำหรับโลกยุคใหม่ ให้สอดคล้องกับการประเมินวิทยฐานะ (How Learning Works 7+1) ทำงานเดียว ได้ทั้งเด็ก ได้ทั้งครู” โดยมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. บรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนาวิชาการหัวข้อ “ระบบวิทยฐานะใหม่ ว PA : ร่วมพลิกโฉมวิชาชีพครู สู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า กับ ก.ค.ศ.”

ซึ่งการประชุมสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเชียงแสน ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำนวน 24 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จำนวน 2 โรงเรียน และ Starfish Education โดยมีผู้บริหารและตัวแทนคณะครูในพื้นที่เข้าร่วมการสัมมนากว่า 300 คน โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและคณะครูได้เข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติพร้อมด้วยกรอบแนวคิดของระบบการประเมินวิทยฐานะ ใหม่ และสามารถจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่ ว PA ซึ่งเกณฑ์ PA จะทำให้ครูทุกคนกลับมาอยู่ในห้องเรียนและพัฒนาฝีมือการสอน

และในช่วงบ่าย Starfish Education ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Starfish Future Labz : CRAFT Your Future ซึ่งเป็นการแนะนำเครื่องมือ หรือแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้บริหารและคณะครูด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ Starfish Labz ( www.starfishlabz.com ) ที่ให้คุณครูสามารถเรียนรู้คอร์สออนไลน์ เรียนรู้ไอเดียการสอน นวัตกรรม และความรู้ต่างๆเกี่ยวกับวิทยฐานะ โดยทาง Starfish เป็นภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกันกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในการเผยแพร่ข้อมูล และความรู้ต่างๆ นอกจากนี้ยังได้แนะนำเครื่องมือการประเมินทักษะ Starfish Class ที่เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเป็นผู้ช่วยของครู ในการประเมินทักษะ หรือสมรรถนะผู้เรียน และบริหารจัดการห้องเรียนแบบง่ายๆ เพื่อที่ครูจะได้ใช้เวลากับเอกสารน้อยลง และใช้เวลากับนักเรียนมากขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่ โดยมีคุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตารฟิชคันทรีโฮมและคณะ ร่วมติดตามและลงพื้นที่ด้วย ณ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ซึ่งโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี เป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่อง ว PA ที่ได้ร่วมกับสำนักงาน ก.ค.ศ. ขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินวิทยฐานะใหม่ และข้าราชการครูของโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี ได้นำหลักเกณฑ์การประเมินตาม วPA ไปใช้ในการทำข้อตกลงในการพัฒนางาน และออกแบบการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

Starfish Education สร้างโรงเรียนต้นแบบ Makerspace Learning Center กรุงเทพฯ พร้อมลงพื้นที่ดูงาน "โรงเรียนวัดบางพลัด Model" เปิดบ้านวิชาการ ขยายผลสู่ 10 โรงเรียนเครือข่าย

16.02.23

Starfish Education ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 11 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ร่วมกันพัฒนานวัตกรรม Makerspace

12.03.23

Starfish Education ร่วม Pitching ในกิจกรรม “SE – Corporate Meetup พบปะองค์กรพันธมิตร”

25.02.23

STARFISH EDUCATION ได้ร่วมเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการสอน (Digital Literacy)” ภายใต้โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา

25.02.23

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดจัดมหกรรมวิชาการ แสดงผลงาน Makerspace 11 โรงเรียนเครือข่าย

09.03.23

4 หน่วยงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พร้อมขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการศึกษาที่มีความหมาย (Meaningful Education)

21.03.23