Starfish Education ร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ พร้อมด้วย เลขาธิการ ก.ค.ศ. ในหัวข้อ How Learning Works 7+1

1 ปีที่แล้ว
642 views
โดย Starfish Labz
Starfish Education ร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ พร้อมด้วย เลขาธิการ ก.ค.ศ. ในหัวข้อ How Learning Works 7+1

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 Starfish Education นำโดย คุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตารฟิชคันทรีโฮม และคณะ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ “การจัดการศึกษาสำหรับโลกยุคใหม่ ให้สอดคล้องกับการประเมินวิทยฐานะ (How Learning Works 7+1) ทำงานเดียว ได้ทั้งเด็ก ได้ทั้งครู” โดยมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. บรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนาวิชาการหัวข้อ “ระบบวิทยฐานะใหม่ ว PA : ร่วมพลิกโฉมวิชาชีพครู สู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า กับ ก.ค.ศ.”

ซึ่งการประชุมสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเชียงแสน ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำนวน 24 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จำนวน 2 โรงเรียน และ Starfish Education โดยมีผู้บริหารและตัวแทนคณะครูในพื้นที่เข้าร่วมการสัมมนากว่า 300 คน โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและคณะครูได้เข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติพร้อมด้วยกรอบแนวคิดของระบบการประเมินวิทยฐานะ ใหม่ และสามารถจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่ ว PA ซึ่งเกณฑ์ PA จะทำให้ครูทุกคนกลับมาอยู่ในห้องเรียนและพัฒนาฝีมือการสอน

และในช่วงบ่าย Starfish Education ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Starfish Future Labz : CRAFT Your Future ซึ่งเป็นการแนะนำเครื่องมือ หรือแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้บริหารและคณะครูด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ Starfish Labz ( www.starfishlabz.com ) ที่ให้คุณครูสามารถเรียนรู้คอร์สออนไลน์ เรียนรู้ไอเดียการสอน นวัตกรรม และความรู้ต่างๆเกี่ยวกับวิทยฐานะ โดยทาง Starfish เป็นภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกันกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในการเผยแพร่ข้อมูล และความรู้ต่างๆ นอกจากนี้ยังได้แนะนำเครื่องมือการประเมินทักษะ Starfish Class ที่เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเป็นผู้ช่วยของครู ในการประเมินทักษะ หรือสมรรถนะผู้เรียน และบริหารจัดการห้องเรียนแบบง่ายๆ เพื่อที่ครูจะได้ใช้เวลากับเอกสารน้อยลง และใช้เวลากับนักเรียนมากขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่ โดยมีคุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตารฟิชคันทรีโฮมและคณะ ร่วมติดตามและลงพื้นที่ด้วย ณ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ซึ่งโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี เป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่อง ว PA ที่ได้ร่วมกับสำนักงาน ก.ค.ศ. ขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินวิทยฐานะใหม่ และข้าราชการครูของโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี ได้นำหลักเกณฑ์การประเมินตาม วPA ไปใช้ในการทำข้อตกลงในการพัฒนางาน และออกแบบการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ

Share:
|