มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม เปิดบ้านต้อนรับกลุ่มนักการศึกษา 15 สถาบัน จาก National Institute of Education (NIE) ประเทศสิงคโปร์

8 เดือนที่แล้ว
364 views
โดย Starfish Labz
มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม เปิดบ้านต้อนรับกลุ่มนักการศึกษา 15 สถาบัน จาก National Institute of Education (NIE) ประเทศสิงคโปร์

คณะผู้บริหารมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมและโรงเรียนบ้านปลาดาว โดยนางมุกดา คำวินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาดาว ได้มีโอกาสต้อนรับกับกลุ่มนักการศึกษาจากประเทศสิงคโปร์จำนวน 15 สถาบันจาก National Institute of Education (NIE) (www.nie.edu.sg) 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ที่เข้ามาศึกษาดูงานในครั้งนี้ โดยได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning (PBL) ของนักเรียนชั้นปฐมวัย ที่คุณครูได้เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เด็กๆสนใจ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ให้เด็กสำรวจผ่านสื่อเทคโนโลยี และ ประสบการณ์รอบตัว จนนำไปสู่การเลือกหัวข้อการเรียนรู้ที่เด็กๆ สนใจ ด้วยตัวเด็กเอง และ ลงมือทำโดยบูรณาการความรู้ในหลายหลายวิชาผ่านกิจกรรม Makerspace ด้วยกระบวนการ STEAM Design Process และในระดับประถมศึกษาได้เยี่ยมชมห้องเรียนนวัตกรรม Makerspace พื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นต้นแบบของโรงเรียนที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เน้นให้เด็กสามารถเลือกเรียนรู้ตามความสนใจ มีการตั้งคำถาม ลงมือทำ สะท้อนคิด และสามารถแก้ปัญหาได้ ซึ่งส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ได้ในห้องเรียน โดยหนึ่งในครูผู้เข้าร่วมกล่าวถึงโรงเรียนบ้านปลาดาวว่า เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย และ​มีประสิทธิภาพ​ทำให้เด็กได้เป็นเจ้าขอฃการเรียนรู้​และฝึกการคิดได้​ดี

นอกจากนี้ทางทีมผู้บริหารมูลนิธิฯและกลุ่มนักการศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องระบบการเรียนการสอนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์ ด้วยค่ะ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

กพฐ.ปรับลดตัวชี้วัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551

22.05.23

ก.ค.ศ. ไฟเขียวปรับเกณฑ์ตัดสินประเมิน วPA ใหม่

02.05.23

ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ Starfish Education จัด Workshop ติดอาวุธให้ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี

12.05.23

สมศ. ประกาศ “กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา”

09.05.23

Starfish Education ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ 13 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Starfish Partnership

18.05.23

มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น ร่วมติดตามองคมนตรีลงพื้นที่โรงเรียนที่ใช้นวัตกรรม Starfish ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

26.05.23