มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม เปิดบ้านต้อนรับกลุ่มนักการศึกษา 15 สถาบัน จาก National Institute of Education (NIE) ประเทศสิงคโปร์

1 ปีที่แล้ว
700 views
โดย Starfish Labz
มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม เปิดบ้านต้อนรับกลุ่มนักการศึกษา 15 สถาบัน จาก National Institute of Education (NIE) ประเทศสิงคโปร์

คณะผู้บริหารมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมและโรงเรียนบ้านปลาดาว โดยนางมุกดา คำวินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาดาว ได้มีโอกาสต้อนรับกับกลุ่มนักการศึกษาจากประเทศสิงคโปร์จำนวน 15 สถาบันจาก National Institute of Education (NIE) (www.nie.edu.sg) 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ที่เข้ามาศึกษาดูงานในครั้งนี้ โดยได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning (PBL) ของนักเรียนชั้นปฐมวัย ที่คุณครูได้เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เด็กๆสนใจ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ให้เด็กสำรวจผ่านสื่อเทคโนโลยี และ ประสบการณ์รอบตัว จนนำไปสู่การเลือกหัวข้อการเรียนรู้ที่เด็กๆ สนใจ ด้วยตัวเด็กเอง และ ลงมือทำโดยบูรณาการความรู้ในหลายหลายวิชาผ่านกิจกรรม Makerspace ด้วยกระบวนการ STEAM Design Process และในระดับประถมศึกษาได้เยี่ยมชมห้องเรียนนวัตกรรม Makerspace พื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นต้นแบบของโรงเรียนที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เน้นให้เด็กสามารถเลือกเรียนรู้ตามความสนใจ มีการตั้งคำถาม ลงมือทำ สะท้อนคิด และสามารถแก้ปัญหาได้ ซึ่งส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ได้ในห้องเรียน โดยหนึ่งในครูผู้เข้าร่วมกล่าวถึงโรงเรียนบ้านปลาดาวว่า เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย และ​มีประสิทธิภาพ​ทำให้เด็กได้เป็นเจ้าขอฃการเรียนรู้​และฝึกการคิดได้​ดี

นอกจากนี้ทางทีมผู้บริหารมูลนิธิฯและกลุ่มนักการศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องระบบการเรียนการสอนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์ ด้วยค่ะ

Share:
|

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

ก.ค.ศ. ร่วมกับ Starfish Education จัดกิจกรรม Kick off โครงการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการขับเคลื่อน “PA” สู่ “การเสริมพลังบริหาร สร้างครูสอนดี ผู้เรียนมีความสุข”

08.05.24

Starfish Education ปลุกพลังผู้นำ ผ่านโครงการ Future School Leader มุ่งพัฒนาโรงเรียนอนาคต

12.06.24

โรงเรียนปลาดาว คว้ารางวัลชิงชนะเลิศ! เข้ารอบ 10 อันดับสุดท้าย World’s Best School Prizes 2024 ประเภทนวัตกรรม

17.06.24

สกศ. จัดประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก มุ่งสร้างหลักประกันการเข้าถึงการศึกษาและระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิต

31.05.24

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Starfish Education ร่วมเสวนา "FORUM ON ACCESSIBILITY AND INCLUSIVENESS" ในงานประชุมสุดยอดผู้นำบูรณาการ STEM ครั้งที่ 4 ในเอเชีย

12.06.24

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมลงนาม MOU กับ มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น พัฒนาการศึกษาไทย

29.05.24