STARFISH EDUCATION เข้าพบองคมนตรี รายงานความคืบหน้าโครงการ "Starfish Future Labz"

11 เดือนที่แล้ว
245 views
โดย Starfish Labz
STARFISH EDUCATION เข้าพบองคมนตรี รายงานความคืบหน้าโครงการ "Starfish Future Labz"

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี รับฟังการรายงานสรุปโครงการ Starfish Future Labz จาก ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม และ อ.โยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม

โดยโครงการนี้ทำงานร่วมกับโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี ภายใต้การดูแลของท่านองคมนตรี จำนวน 40 แห่ง ด้วยกิจกรรม นวัตกรรม 3R โรงเรียนบ้านปลาดาว เพื่อพัฒนาการอ่านออก การเขียนได้ การคิดเลขเป็น นอกจากนี้ ได้รายงานความก้าวหน้าตาม MOU ในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัด สพม.กาญจนบุรี จำนวน 29 แห่ง พร้อมทั้ง รายงานการส่งมอบกล่องการเรียนรู้ Learning Box จำนวน 990 ชุดให้กับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามบริบทของตนเอง พร้อมรายงานผลการจัด Workshop ประกอบไปด้วยกิจกรรม

  • นวัตกรรม 3R โรงเรียนบ้านปลาดาว
  • STEAM Design Process การบูรณาการ
  • ความรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
  • Learning Box นวัตกรรมการการจัดเรียนรู้ เพื่อช่วยฟื้นฟูความรู้ถดถอย

นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูผ่านแพลตฟอร์ม Starfish Labz และกิจกรรม Workshop ครูคลับด้วยค่ะ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

กพฐ.ปรับลดตัวชี้วัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551

22.05.23

ก.ค.ศ. ไฟเขียวปรับเกณฑ์ตัดสินประเมิน วPA ใหม่

02.05.23

มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น , กสศ. , Unicef , สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมจัดกิจกรรมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานและการเรียนรู้โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

24.04.23

ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ Starfish Education จัด Workshop ติดอาวุธให้ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี

12.05.23

สมศ. ประกาศ “กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา”

09.05.23

Starfish Education ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ 13 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Starfish Partnership

18.05.23