Starfish Education ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการนำร่องในการพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

11 เดือนที่แล้ว
140 views
โดย Starfish Labz
Starfish Education ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการนำร่องในการพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

Starfish Education โดย อ.โยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ร่วมกับ ผอ.ทิพรวี รัตนรังสรรค์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น เข้าประชุมโครงการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการนำร่องในการพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จัดโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นความสำเร็จอีกหนึ่งก้าวหนึ่งของ 11 โรงเรียนนำร่องในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้การนำองค์ความรู้เรื่อง Learning Box จากมูลนิธิฯ ไปพัฒนาต่อยอด ปรับใช้เพื่อช่วยฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอยของผู้เรียน ในงานมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน, แนวความคิดนวัตกรรม, การต่อยอดองค์ความรู้ของ Learning Box ไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน โดยก่อนหน้านี้มูลนิธิฯ ได้มอบกล่องการเรียนรู้ (Learning Box) จำนวน 330 กล่อง รวมถึงการจัดกิจกรรม Workshop online ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ความรู้นวัตกรรม 3R ช่วยเรื่องการอ่านออก เขียนได้, STEAM Design Process ช่วยเรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เป็นองค์ความรู้จากกล่องการเรียนรู้ (Learning Box) ให้แก่ 11 โรงเรียนนำร่อง ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฯ และ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีเป้าหมายให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอย (Learning Loss & Education Recovery) ให้แก่เด็กๆ ของเราค่ะ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

กพฐ.ปรับลดตัวชี้วัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551

22.05.23

ก.ค.ศ. ไฟเขียวปรับเกณฑ์ตัดสินประเมิน วPA ใหม่

02.05.23

ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ Starfish Education จัด Workshop ติดอาวุธให้ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี

12.05.23

สมศ. ประกาศ “กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา”

09.05.23

Starfish Education ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ 13 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Starfish Partnership

18.05.23

มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น ร่วมติดตามองคมนตรีลงพื้นที่โรงเรียนที่ใช้นวัตกรรม Starfish ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

26.05.23