Starfish Education ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

2 เดือนที่แล้ว
509 views
โดย Starfish Labz
Starfish Education ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 Starfish Education นำโดย คุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น ร่วมกับ คณะผู้บริหาร และครู ตัวแทนจากจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรม Focus Group หัวข้อ "การบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ" โดยมีตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูเข้าร่วมกว่า 20 ท่าน กิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

ประเด็นสำคัญที่ได้จาก Focus Group

  • แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนยุคใหม่ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการใช้เทคโนโลยี
  • กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการแก้ปัญหา
  • การสร้างแรงจูงใจและพัฒนาศักยภาพของครู
  • การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

จากกิจกรรมในครั้งนี้ Starfish Education จะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจาก Focus Group ไปวิเคราะห์และพัฒนาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการสนับสนุนโรงเรียนในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพสูงสุด และสร้างสังคมการศึกษาที่มีคุณภาพ  ซึ่งบรรยากาศกิจกรรมเต็มไปด้วยความคึกคัก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและ Starfish Education มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้ดียิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 Starfish Education ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี นำทีมโดย ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล เข้าร่วมชมการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านปลาดาวที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรม Project Based Learning (PBL) กิจกรรม Maker Space ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา มีทักษะและสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


Share:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

ศธ. มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา เตรียมเสนอ "พิธีไหว้ครู" ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

02.04.24

การศึกษายุคใหม่ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบโจทย์นโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

14.03.24

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

02.04.24

มหกรรมวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ ๕๙-๖๐ โชว์ผลงาน Makerspace กระตุ้นนักเรียนคิดสร้างสรรค์

14.03.24

Starfish Education มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรม Focus Group หัวข้อ "องค์ประกอบ 9 ด้าน ในการบริหารจัดการโรงเรียน" และ Workshop การประเมินทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21

02.04.24

Starfish Education ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

14.03.24