การศึกษายุคใหม่ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบโจทย์นโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

30 วันที่แล้ว
1085 views
โดย Starfish Labz
การศึกษายุคใหม่ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบโจทย์นโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ร่วมกับ โรงเรียนเทพมงคลรังษี และกลุ่มโรงเรียนในสังกัด จัดการประชุมเสวนา เรื่อง “การศึกษายุคใหม่ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา” Anywhere Anytime ขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ อาคารพระกิตติสุวัฒนาภรณ์ โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 200 ท่าน

นโยบายการศึกษา “เรียนรู้ ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลา” 

ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ต้องการขับเคลื่อนนโยบาย “การส่งเสริมการเรียนรู้ ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลา” โดยการใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ให้เท่าทันโลกปัจจุบัน 

ระบบการเรียนรู้แบบใหม่นี้ ประกอบด้วยคุณลักษณะและฟังก์ชันที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้เรียนและครู สามารถสร้างสรรค์ผลงานการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ความต้องการ ทั้งทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และจัดการเนื้อหาการเรียนรู้ได้อย่างง่ายดาย รวมถึงการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ ยังมีคอนเทนต์สำหรับการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล E-Book ไลฟ์สด เกมส์ วิดีโอ แบบทดสอบ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างครบถ้วน

Starfish Education สนับสนุนการศึกษาแนวใหม่

Starfish Education สนับสนุน แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ Starfish Labz และ ชุมชนออนไลน์สำหรับนักการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ที่ส่งเสริมการศึกษาแนวใหม่ พัฒนาเด็ก นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอบโจทย์การศึกษาในอนาคต

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้ร่วมรับฟัง การเสวนาในหัวข้อ “การศึกษายุคใหม่ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา” Anywhere Anytime โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

 • ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
 • ดร.ยงยุทธ สงพะโยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี
 • นายศิวรัตน์ พายุหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
 • คุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น
 • นายวิชา ถาวรศิริ คุณครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ กาญจนบุรี

ภายในงานได้มีโรงเรียนร่วมแสดงนิทรรศการได้แก่

 • โรงเรียนเทพมงคลรังษี
 • โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
 • โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
 • โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ กาญจนบุรี
 • โครงการ Starfish Labz

การจัดประชุมเสวนาครั้งนี้ มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษายุคใหม่ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาในยุคดิจิทัล ระบบการเรียนรู้แบบใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนในยุคปัจจุบันและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสูงสุด ตอบโจทย์นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของ รมว.ศธ. “พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ”

Share:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

ศธ. มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา เตรียมเสนอ "พิธีไหว้ครู" ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

02.04.24

การศึกษายุคใหม่ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบโจทย์นโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

14.03.24

มหกรรมวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ ๕๙-๖๐ โชว์ผลงาน Makerspace กระตุ้นนักเรียนคิดสร้างสรรค์

14.03.24

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

02.04.24

Starfish Education มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรม Focus Group หัวข้อ "องค์ประกอบ 9 ด้าน ในการบริหารจัดการโรงเรียน" และ Workshop การประเมินทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21

02.04.24

Starfish Education ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

14.03.24