การศึกษายุคใหม่ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบโจทย์นโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

4 เดือนที่แล้ว
1819 views
โดย Starfish Labz
การศึกษายุคใหม่ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบโจทย์นโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ร่วมกับ โรงเรียนเทพมงคลรังษี และกลุ่มโรงเรียนในสังกัด จัดการประชุมเสวนา เรื่อง “การศึกษายุคใหม่ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา” Anywhere Anytime ขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ อาคารพระกิตติสุวัฒนาภรณ์ โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 200 ท่าน

นโยบายการศึกษา “เรียนรู้ ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลา” 

ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ต้องการขับเคลื่อนนโยบาย “การส่งเสริมการเรียนรู้ ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลา” โดยการใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ให้เท่าทันโลกปัจจุบัน 

ระบบการเรียนรู้แบบใหม่นี้ ประกอบด้วยคุณลักษณะและฟังก์ชันที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้เรียนและครู สามารถสร้างสรรค์ผลงานการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ความต้องการ ทั้งทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และจัดการเนื้อหาการเรียนรู้ได้อย่างง่ายดาย รวมถึงการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ ยังมีคอนเทนต์สำหรับการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล E-Book ไลฟ์สด เกมส์ วิดีโอ แบบทดสอบ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างครบถ้วน

Starfish Education สนับสนุนการศึกษาแนวใหม่

Starfish Education สนับสนุน แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ Starfish Labz และ ชุมชนออนไลน์สำหรับนักการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ที่ส่งเสริมการศึกษาแนวใหม่ พัฒนาเด็ก นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอบโจทย์การศึกษาในอนาคต

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้ร่วมรับฟัง การเสวนาในหัวข้อ “การศึกษายุคใหม่ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา” Anywhere Anytime โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

 • ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
 • ดร.ยงยุทธ สงพะโยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี
 • นายศิวรัตน์ พายุหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
 • คุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น
 • นายวิชา ถาวรศิริ คุณครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ กาญจนบุรี

ภายในงานได้มีโรงเรียนร่วมแสดงนิทรรศการได้แก่

 • โรงเรียนเทพมงคลรังษี
 • โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
 • โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
 • โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ กาญจนบุรี
 • โครงการ Starfish Labz

การจัดประชุมเสวนาครั้งนี้ มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษายุคใหม่ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาในยุคดิจิทัล ระบบการเรียนรู้แบบใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนในยุคปัจจุบันและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสูงสุด ตอบโจทย์นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของ รมว.ศธ. “พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ”

Share:
|

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

โรงเรียนปลาดาว คว้ารางวัลชิงชนะเลิศ! เข้ารอบ 10 อันดับสุดท้าย World’s Best School Prizes 2024 ประเภทนวัตกรรม

01.07.24

Starfish Education ปลุกพลังผู้นำ ผ่านโครงการ Future School Leader มุ่งพัฒนาโรงเรียนอนาคต

12.06.24

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นำทีมผู้บริหารศึกษาดูงานโรงเรียนปลาดาว มุ่งพัฒนาสมรรถนะของนักบริหารการศึกษาระดับสูงของกรุงเทพมหานคร

28.06.24

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Starfish Education ร่วมเสวนา "FORUM ON ACCESSIBILITY AND INCLUSIVENESS" ในงานประชุมสุดยอดผู้นำบูรณาการ STEM ครั้งที่ 4 ในเอเชีย

12.06.24

Starfish Education เข้าร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนบนเวที Global Sustainable Development Congress 2024

14.06.24

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2567

25.06.24