Starfish Education เข้าร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนบนเวที Global Sustainable Development Congress 2024

1 เดือนที่แล้ว
217 views
โดย Starfish Labz
Starfish Education เข้าร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนบนเวที Global Sustainable Development Congress 2024

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Starfish Education ได้เข้าร่วมงาน Global Sustainable Development Congress (GSDC) 2024 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยเป็นการประชุมที่จัดโดย Times Higher Education (www.timeshighereducation.com) ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นการประชุมระดับนานาชาติที่จัดขึ้นทุกปี โดยมุ่งเน้นที่ความร่วมมือจากภาคการศึกษาทั่วโลก เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน มีองค์กรการศึกษา, นักคิด, นักการศึกษา, ผู้กำหนดนโยบาย และผู้มีบทบาทสำคัญด้านการศึกษาเข้าร่วมกว่า 3,000 คน จากทั่วทุกมุมโลก 

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยช่วงเสวนาในหัวข้อ "Digital solutions for a sustainable future workforce" ซึ่งได้ร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์และประสบการณ์ด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับทักษะและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดย ดร.นรรธพร ได้กล่าวถึงการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในโลกปัจจุบันในหลายภาคส่วน ซึ่งผู้ผลิตเทคโนโลยีเองต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพของ AI และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควรต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบในการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ ซึ่งจะส่งผลต่อเด็กและเยาวชนในภาคการศึกษา สำหรับจุดเน้นคือ การให้ความสำคัญกับทักษะทางสังคมและอารมณ์ควบคู่กับการใช้ AI ไปพร้อมกัน นอกจากนี้แล้วยังได้กล่าวถึงการนำ Microcredentials มาใช้เป็นระบบที่เอื้อให้กับผู้ที่สนใจการพัฒนาตนเอง สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก หากได้มีการผลักดัน Microcredentials ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย จะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้ประกอบการทำงานในภาคแรงงานอุตสาหกรรม และยังเป็นหนทางที่จะสร้างการเรียนรู้แบบ Live Long Learning ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการทำงานของ Starfish Education เองได้มี Online Learning Platform (www.starfishlabz.com) สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง โดยได้ออกแบบหลักสูตรให้กระชับ สามารถนำความรู้ที่เรียนไปใช้ได้ทันที ตอบโจทย์การพัฒนาตนเองแบบยุคใหม่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

สนใจรับชมภาพกิจกรรมภายในงานได้ที่ 

https://www.timeshighered-events.com/gsd-congress-2024/home 

Share:
|

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

โรงเรียนปลาดาว คว้ารางวัลชิงชนะเลิศ! เข้ารอบ 10 อันดับสุดท้าย World’s Best School Prizes 2024 ประเภทนวัตกรรม

01.07.24

Starfish Education ปลุกพลังผู้นำ ผ่านโครงการ Future School Leader มุ่งพัฒนาโรงเรียนอนาคต

12.06.24

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นำทีมผู้บริหารศึกษาดูงานโรงเรียนปลาดาว มุ่งพัฒนาสมรรถนะของนักบริหารการศึกษาระดับสูงของกรุงเทพมหานคร

28.06.24

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Starfish Education ร่วมเสวนา "FORUM ON ACCESSIBILITY AND INCLUSIVENESS" ในงานประชุมสุดยอดผู้นำบูรณาการ STEM ครั้งที่ 4 ในเอเชีย

12.06.24

Starfish Education เข้าร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนบนเวที Global Sustainable Development Congress 2024

14.06.24

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2567

25.06.24