พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรม Starfish Future Labz Celebration และมอบรางวัลให้แก่โรงเรียน และนักเรียน ผู้นำกิจกรรมต้นแบบดีเด่น ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี

2 เดือนที่แล้ว
497 views
โดย Starfish Academy
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรม Starfish Future Labz Celebration และมอบรางวัลให้แก่โรงเรียน และนักเรียน ผู้นำกิจกรรมต้นแบบดีเด่น ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี

วันที่ 31 มีนาคม 2566 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ให้เกียรติ เป็นประธานในกิจกรรม Starfish Future Labz Celebration และมอบรางวัลให้แก่โรงเรียน และนักเรียน ผู้นำกิจกรรมต้นแบบดีเด่น ภายใต้โครงการ Starfish Future Labz ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี โรงเรียนในสังกัด และ Starfish Education โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 350 คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี

โครงการนี้ได้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี และโรงเรียนในสังกัดรวม 29 แห่ง ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ Starfish Education ภายใต้โครงการ Starfish Future Labz เพื่อการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้แนวคิดหลัก จากท่านองคมนตรี ที่มุ่งเน้นให้ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนำเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีทางการศึกษา มาใช้ในการพัฒนาโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนของครู และพัฒนาเป้าหมายชีวิตของนักเรียน 

และในวันนี้ ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ได้กล่าวรายงานถึงกิจกรรม Starfish Future Labz Celebration ที่จัดขึ้นเป็นการสรุปผลการดำเนินงานของโครงการตลอด 1 ปี พร้อมเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่อยู่ในโครงการ Starfish Future Labz ได้นำเสนอภาพความสำเร็จ แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ และสะท้อนการใช้นวัตกรรม และมอบรางวัลผลความสำเร็จของโรงเรียนทั้ง 29 โรงเรียน รวม 131 คนที่ได้รับรางวัล ทั้งหมด 7 รายการ ประกอบด้วย

1.The Best innovation school รางวัลโรงเรียนที่มีความโดดเด่นในการใช้นวัตกรรมStarfish Labz, Starfish Class และ Starfish Portfolio 

2.รางวัล ผู้นำกิจกรรมต้นแบบดีเด่น   นักเรียนที่มีบทบาทสำคัญในการใช้นวัตกรรม Starfish Labz ในการพัฒนาตนเอง นักเรียนที่มีบทบาทสำคัญในการใช้นวัตกรรม Starfish Portfolio ใช้ในการเก็บสะสมผลงานและยื่นเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

3.รางวัลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Starfish Future Labz ประจำปี 2565

4.รางวัล Active Director ผู้นำการเปลี่ยนแปลงการศึกษาและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรม

5.รางวัล Active Teacher ผู้เผยแพร่การใช้นวัตกรรม Starfish และเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย 

6.รางวัล Active Learner ผู้มุ่งมั่นในการเรียนรู้ เรียนคอร์สออนไลน์ Starfish Labz มากที่สุด

7.รางวัล Leader Board ครูและนักเรียนที่พัฒนาตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Starfish Labz มากที่สุด

นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาในหัวข้อ “การจัดการศึกษาสำหรับโลกยุคใหม่” โดย นางสาวจารุนันท์ แก้วทองนาค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) และ ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น ซึ่งได้ร่วมพูดคุยถึงประเด็นความท้าทายในการขับเคลื่อนการศึกษาสำหรับโลกยุคใหม่และปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การจัดการศึกษาสำหรับโลกยุคใหม่ประสบความสำเร็จ สามารถรับชมเพิ่มเติมได้ที่…bit.ly/40uzFxb

และดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น ยังได้ทิ้งท้ายถึงทิศทางความร่วมมือในปีการศึกษาต่อไป ซึ่งจะเป็นความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทย พัฒนาวิชาชีพครู และเกิดการศึกษาที่มีความหมาย (Meaningful Education) และมีประโยชน์สำหรับทุกคน

รับชมภาพบรรยากาศและดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่นี่

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

กพฐ.ปรับลดตัวชี้วัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551

22.05.23

ก.ค.ศ. ไฟเขียวปรับเกณฑ์ตัดสินประเมิน วPA ใหม่

02.05.23

ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ Starfish Education จัด Workshop ติดอาวุธให้ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี

12.05.23

สมศ. ประกาศ “กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา”

09.05.23

Starfish Education ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ 13 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Starfish Partnership

18.05.23

มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น ร่วมติดตามองคมนตรีลงพื้นที่โรงเรียนที่ใช้นวัตกรรม Starfish ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

26.05.23