STARFISH ร่วมประชุมครุศาสตร์ จุฬาฯ หารือร่วมกันทำแผนหลักสูตรการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา

1 เดือนที่แล้ว
275 views
โดย Starfish Labz
STARFISH ร่วมประชุมครุศาสตร์ จุฬาฯ หารือร่วมกันทำแผนหลักสูตรการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา

Starfish Education นำโดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น เข้าร่วมสนทนาเชิงวิชาการโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมภายใต้ธีมงาน “Thai-Tea Talk” หัวข้อ Multiple Intelligence for the future citizen ได้รับเกียรติจาก Professor Rex Li เป็นวิทยากรบรรยายในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย

ในการนี้ได้เข้าประชุมพูดคุยการทำงานร่วมกันกับ รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยพร้อมคณะในแนวทางการทำงานร่วมกันของหลักสูตรการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา โครงการ Future School Leader

Share:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

STARFISH ร่วมประชุมครุศาสตร์ จุฬาฯ หารือร่วมกันทำแผนหลักสูตรการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา

20.01.24

กรุงเทพมหานคร จับมือ Starfish Education พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

07.02.24

Starfish Education เข้าพบองคมนตรี สวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ณ ทำเนียบองคมนตรี

17.01.24

Starfish Education เข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการ ก.ค.ศ. สวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมพูดคุยหารือการทำงานร่วมกัน

19.01.24

ประสานความร่วมมือ องค์กรพันธมิตร สร้างประสบการณ์เรียนรู้ พัฒนาทักษะในอนาคต ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

21.01.24