ก.ค.ศ.เตรียมเปิดใช้ระบบ TMS จับคู่ครูคืนถิ่นมอบให้เป็นของขวัญวันครู ปี 2567

1 เดือนที่แล้ว
380 views
โดย Starfish Labz
ก.ค.ศ.เตรียมเปิดใช้ระบบ TMS จับคู่ครูคืนถิ่นมอบให้เป็นของขวัญวันครู ปี 2567

สำนักงาน ก.ค.ศ. เตรียมเปิดใช้ระบบจับคู่ครูคืนถิ่นเป็นของขวัญวันครู คาดเพิ่มความโปร่งใสลดทุจริตกระบวนการขอย้ายกลับภูมิลำเนา

วันที่ 10 มกราคม 2567 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดตัวระบบจับคู่ครูคืนถิ่น Teacher Matching System (TMS) ในการประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อมอบให้เป็นของขวัญแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศเนื่องในโอกาสวันครู ปี 2567 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ


พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการได้เร่งดำเนินการโดยเฉพาะประเด็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นนั้นครูต้องสามารถโยกย้ายกลับภูมิลำเนาได้ด้วยความโปร่งใสไม่มีการซื้อขายตำแหน่งปัจจุบันสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีความชัดเจนและยืดหยุ่นตามแต่ละกรณีรวมทั้งมีการใช้บทลงโทษอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการเรียกรับผลประโยชน์ในการโยกย้ายหรือแต่งตั้งรวมทั้งได้พัฒนาระบบจับคู่ครูคืนถิ่น Teacher Matching System (TMS) ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับการดำเนินการย้ายกรณีปกติในรูปแบบของการย้ายสับเปลี่ยนซึ่งจะช่วยลดช่องว่างในการทุจริตระหว่างกระบวนการขอย้ายอีกด้วย นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว 3/2567) เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแนวทางและวิธีดำเนินการย้ายผ่านระบบดิจิทัลในรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นการลดขั้นตอน ลดเอกสาร อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกให้ครูย้ายกลับภูมิลำเนาได้ง่ายขึ้นด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ไม่มีการซื้อขายตำแหน่งเพื่อให้ทุกโรงเรียนได้มีบุคลากรซึ่งเป็นคนในพื้นที่เข้ามาทำการสอนโรงเรียนได้ครูครบชั้นและครูมีความสุขกับการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวเพิ่มเติมว่าการย้ายสับเปลี่ยน คือ การย้ายสับเปลี่ยนกับตำแหน่งที่มีคนครองซึ่งเป็นการย้ายผู้ดำรงตำแหน่งครูด้วยกันที่ทำการสอนในสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชาหลักตรงกันเพื่อไปดำรงตำแหน่งเดิมในต่างสถานศึกษาที่เป็นภูมิลำเนาของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยน ภูมิลำเนาของบิดาและหรือมารดา หรือภูมิลำเนาของคู่สมรสและเป็นการย้ายในส่วนราชการเดิมผ่านระบบ TMS โดยภูมิลำเนาของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนรวมถึงที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของบิดาและหรือมารดาของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของคู่สมรสของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนเท่านั้นและสถานศึกษารับย้ายต้องมีอัตรากำลังสายงานการสอนในภาพรวมไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยในระยะเริ่มต้นสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำระบบจับคู่ครูคืนถิ่น Teacher Matching System (TMS) ซึ่งมีทั้งในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ tms.otepc.go.th และแอพพลิเคชั่น TMS ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง android และ ios เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน โดยผู้ที่ต้องการยื่นขอย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS จะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัววิชาที่สอนระบบจะดำเนินการจับคู่กับครูที่มีคุณสมบัติตรงกันที่กรอกข้อมูลเข้ามาในระบบจึงจะสามารถเข้าสู่กระบวนการย้ายกรณีปกติได้และในอนาคตจะมีการพัฒนาระบบสำหรับการย้ายทุกกรณีให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้ครูสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นโดยจะเปิดใช้งานระบบจับคู่ครูคืนถิ่น Teacher Matching System (TMS) มอบให้เป็นของขวัญวันครู ปี 2567 เพื่อให้ครูได้ยื่นคำขอร้องย้ายสับเปลี่ยนได้ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31 มกราคม 2567 ที่จะถึงนี้

อ่านรายละเอียดข่าวเพิ่มเติม : otepc.go.th/th/content_page/item/4754-2024-01-10-03-52-17.html

Share:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

STARFISH ร่วมประชุมครุศาสตร์ จุฬาฯ หารือร่วมกันทำแผนหลักสูตรการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา

20.01.24

กรุงเทพมหานคร จับมือ Starfish Education พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

07.02.24

Starfish Education เข้าพบองคมนตรี สวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ณ ทำเนียบองคมนตรี

17.01.24

Starfish Education เข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการ ก.ค.ศ. สวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมพูดคุยหารือการทำงานร่วมกัน

19.01.24

ประสานความร่วมมือ องค์กรพันธมิตร สร้างประสบการณ์เรียนรู้ พัฒนาทักษะในอนาคต ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

21.01.24