ก.ค.ศ.เตรียมเปิดใช้ระบบ TMS จับคู่ครูคืนถิ่นมอบให้เป็นของขวัญวันครู ปี 2567

5 เดือนที่แล้ว
1186 views
โดย Starfish Labz
ก.ค.ศ.เตรียมเปิดใช้ระบบ TMS จับคู่ครูคืนถิ่นมอบให้เป็นของขวัญวันครู ปี 2567

สำนักงาน ก.ค.ศ. เตรียมเปิดใช้ระบบจับคู่ครูคืนถิ่นเป็นของขวัญวันครู คาดเพิ่มความโปร่งใสลดทุจริตกระบวนการขอย้ายกลับภูมิลำเนา

วันที่ 10 มกราคม 2567 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดตัวระบบจับคู่ครูคืนถิ่น Teacher Matching System (TMS) ในการประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อมอบให้เป็นของขวัญแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศเนื่องในโอกาสวันครู ปี 2567 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ


พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการได้เร่งดำเนินการโดยเฉพาะประเด็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นนั้นครูต้องสามารถโยกย้ายกลับภูมิลำเนาได้ด้วยความโปร่งใสไม่มีการซื้อขายตำแหน่งปัจจุบันสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีความชัดเจนและยืดหยุ่นตามแต่ละกรณีรวมทั้งมีการใช้บทลงโทษอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการเรียกรับผลประโยชน์ในการโยกย้ายหรือแต่งตั้งรวมทั้งได้พัฒนาระบบจับคู่ครูคืนถิ่น Teacher Matching System (TMS) ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับการดำเนินการย้ายกรณีปกติในรูปแบบของการย้ายสับเปลี่ยนซึ่งจะช่วยลดช่องว่างในการทุจริตระหว่างกระบวนการขอย้ายอีกด้วย นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว 3/2567) เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแนวทางและวิธีดำเนินการย้ายผ่านระบบดิจิทัลในรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นการลดขั้นตอน ลดเอกสาร อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกให้ครูย้ายกลับภูมิลำเนาได้ง่ายขึ้นด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ไม่มีการซื้อขายตำแหน่งเพื่อให้ทุกโรงเรียนได้มีบุคลากรซึ่งเป็นคนในพื้นที่เข้ามาทำการสอนโรงเรียนได้ครูครบชั้นและครูมีความสุขกับการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวเพิ่มเติมว่าการย้ายสับเปลี่ยน คือ การย้ายสับเปลี่ยนกับตำแหน่งที่มีคนครองซึ่งเป็นการย้ายผู้ดำรงตำแหน่งครูด้วยกันที่ทำการสอนในสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชาหลักตรงกันเพื่อไปดำรงตำแหน่งเดิมในต่างสถานศึกษาที่เป็นภูมิลำเนาของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยน ภูมิลำเนาของบิดาและหรือมารดา หรือภูมิลำเนาของคู่สมรสและเป็นการย้ายในส่วนราชการเดิมผ่านระบบ TMS โดยภูมิลำเนาของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนรวมถึงที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของบิดาและหรือมารดาของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของคู่สมรสของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนเท่านั้นและสถานศึกษารับย้ายต้องมีอัตรากำลังสายงานการสอนในภาพรวมไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยในระยะเริ่มต้นสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำระบบจับคู่ครูคืนถิ่น Teacher Matching System (TMS) ซึ่งมีทั้งในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ tms.otepc.go.th และแอพพลิเคชั่น TMS ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง android และ ios เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน โดยผู้ที่ต้องการยื่นขอย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS จะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัววิชาที่สอนระบบจะดำเนินการจับคู่กับครูที่มีคุณสมบัติตรงกันที่กรอกข้อมูลเข้ามาในระบบจึงจะสามารถเข้าสู่กระบวนการย้ายกรณีปกติได้และในอนาคตจะมีการพัฒนาระบบสำหรับการย้ายทุกกรณีให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้ครูสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นโดยจะเปิดใช้งานระบบจับคู่ครูคืนถิ่น Teacher Matching System (TMS) มอบให้เป็นของขวัญวันครู ปี 2567 เพื่อให้ครูได้ยื่นคำขอร้องย้ายสับเปลี่ยนได้ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 31 มกราคม 2567 ที่จะถึงนี้

อ่านรายละเอียดข่าวเพิ่มเติม : otepc.go.th/th/content_page/item/4754-2024-01-10-03-52-17.html

Share:
|

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

ก.ค.ศ. ร่วมกับ Starfish Education จัดกิจกรรม Kick off โครงการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการขับเคลื่อน “PA” สู่ “การเสริมพลังบริหาร สร้างครูสอนดี ผู้เรียนมีความสุข”

08.05.24

Starfish Education ปลุกพลังผู้นำ ผ่านโครงการ Future School Leader มุ่งพัฒนาโรงเรียนอนาคต

12.06.24

สกศ. จัดประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก มุ่งสร้างหลักประกันการเข้าถึงการศึกษาและระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิต

31.05.24

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมลงนาม MOU กับ มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น พัฒนาการศึกษาไทย

29.05.24

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Starfish Education ร่วมเสวนา "FORUM ON ACCESSIBILITY AND INCLUSIVENESS" ในงานประชุมสุดยอดผู้นำบูรณาการ STEM ครั้งที่ 4 ในเอเชีย

12.06.24

โรงเรียนปลาดาว คว้ารางวัลชิงชนะเลิศ! เข้ารอบ 10 อันดับสุดท้าย World’s Best School Prizes 2024 ประเภทนวัตกรรม

17.06.24