ศธ. ประกาศพักใช้ใบอนุญาตวิชาชีพ! ครูที่ลงโทษนักเรียนด้วยการตี

1 เดือนที่แล้ว
431 views
โดย Starfish Academy
ศธ. ประกาศพักใช้ใบอนุญาตวิชาชีพ! ครูที่ลงโทษนักเรียนด้วยการตี

จากกระแสข่าวที่เผยแพร่อยู่บนโลกโซเชียล จนเกิดเป็นการตั้งคำถามถึงกรณีของคุณครู ว่า หากตีนักเรียน จะถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จริงหรือ ? พร้อมทั้งจากการค้นหา พบว่า มีผู้ใช้งานการค้นหาผ่านเว็บเบราเซอร์ อย่าง google ส่วนใหญ่เป็นการตั้งคำถาม อาทิ

●    ครูตีนักเรียนได้ไหม ?

●    ครูตีได้ไหม ?

●    ครูตีนักเรียนผิดกฎหมายข้อใด ?

●    ครูตีนักเรียนผิดมาตราอะไร ?

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย | Anti-Fake News Center Thailand แจ้งว่า กรณีที่มีผู้โพสต์ข้อความระบุเกี่ยวกับเรื่องประกาศพักใช้ใบอนุญาตวิชาชีพครูที่ลงโทษนักเรียนด้วยการตี ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกลุ่มสารนิเทศ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ลงโทษนักเรียนด้วยการตี ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ในการสอน มีบุคลิกภาพไม่เหมาะสมกับการเป็นครู ถือเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพอันเป็นเหตุให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่

1. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 (มาตรา 51)

2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 (ข้อ 5 และข้อ 6)

3. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 (ข้อ 14 ข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18 และข้อ 19)

4. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2553 (ข้อ 56 (2))

โดยมีการนำเสนอคดีผู้ประกอบวิชาชีพครู ได้ถูกกล่าวโทษว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ เนื่องจากมีพฤติกรรมหลายประการที่ไม่เหมาะกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ ลงโทษนักเรียนรุนแรงโดยไม่มีเหตุผล มีพฤติกรรมในทำนองลวนลาม และใช้คำพูดไม่เหมาะสมกับนักเรียนหญิง ไม่เตรียมการสอน ไม่ให้ความรู้แก่นักเรียน มีพฤติกรรมบุคลิกภาพไม่เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู ซึ่งต่อมาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้มีคำวินิจฉัยให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา 1 ปี

พฤติกรรมการทำโทษนักเรียนด้วยวิธีการตีนักเรียน เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อข้อ 5 และข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 เป็นการกระทำที่ส่งผลต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของนักเรียนหรือนักศึกษา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : siamrath.co.th/n/466934

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด