ศธ. ประกาศพักใช้ใบอนุญาตวิชาชีพ! ครูที่ลงโทษนักเรียนด้วยการตี

10 เดือนที่แล้ว
2053 views
โดย Starfish Academy
ศธ. ประกาศพักใช้ใบอนุญาตวิชาชีพ! ครูที่ลงโทษนักเรียนด้วยการตี

จากกระแสข่าวที่เผยแพร่อยู่บนโลกโซเชียล จนเกิดเป็นการตั้งคำถามถึงกรณีของคุณครู ว่า หากตีนักเรียน จะถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จริงหรือ ? พร้อมทั้งจากการค้นหา พบว่า มีผู้ใช้งานการค้นหาผ่านเว็บเบราเซอร์ อย่าง google ส่วนใหญ่เป็นการตั้งคำถาม อาทิ

●    ครูตีนักเรียนได้ไหม ?

●    ครูตีได้ไหม ?

●    ครูตีนักเรียนผิดกฎหมายข้อใด ?

●    ครูตีนักเรียนผิดมาตราอะไร ?

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย | Anti-Fake News Center Thailand แจ้งว่า กรณีที่มีผู้โพสต์ข้อความระบุเกี่ยวกับเรื่องประกาศพักใช้ใบอนุญาตวิชาชีพครูที่ลงโทษนักเรียนด้วยการตี ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกลุ่มสารนิเทศ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ลงโทษนักเรียนด้วยการตี ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ในการสอน มีบุคลิกภาพไม่เหมาะสมกับการเป็นครู ถือเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพอันเป็นเหตุให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่

1. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 (มาตรา 51)

2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 (ข้อ 5 และข้อ 6)

3. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 (ข้อ 14 ข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18 และข้อ 19)

4. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2553 (ข้อ 56 (2))

โดยมีการนำเสนอคดีผู้ประกอบวิชาชีพครู ได้ถูกกล่าวโทษว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ เนื่องจากมีพฤติกรรมหลายประการที่ไม่เหมาะกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ ลงโทษนักเรียนรุนแรงโดยไม่มีเหตุผล มีพฤติกรรมในทำนองลวนลาม และใช้คำพูดไม่เหมาะสมกับนักเรียนหญิง ไม่เตรียมการสอน ไม่ให้ความรู้แก่นักเรียน มีพฤติกรรมบุคลิกภาพไม่เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู ซึ่งต่อมาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้มีคำวินิจฉัยให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา 1 ปี

พฤติกรรมการทำโทษนักเรียนด้วยวิธีการตีนักเรียน เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อข้อ 5 และข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 เป็นการกระทำที่ส่งผลต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของนักเรียนหรือนักศึกษา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : siamrath.co.th/n/466934

Share:
|

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

ก.ค.ศ. ร่วมกับ Starfish Education จัดกิจกรรม Kick off โครงการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการขับเคลื่อน “PA” สู่ “การเสริมพลังบริหาร สร้างครูสอนดี ผู้เรียนมีความสุข”

08.05.24

Starfish Education ปลุกพลังผู้นำ ผ่านโครงการ Future School Leader มุ่งพัฒนาโรงเรียนอนาคต

12.06.24

สกศ. จัดประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก มุ่งสร้างหลักประกันการเข้าถึงการศึกษาและระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิต

31.05.24

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมลงนาม MOU กับ มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น พัฒนาการศึกษาไทย

29.05.24

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Starfish Education ร่วมเสวนา "FORUM ON ACCESSIBILITY AND INCLUSIVENESS" ในงานประชุมสุดยอดผู้นำบูรณาการ STEM ครั้งที่ 4 ในเอเชีย

12.06.24

โรงเรียนปลาดาว คว้ารางวัลชิงชนะเลิศ! เข้ารอบ 10 อันดับสุดท้าย World’s Best School Prizes 2024 ประเภทนวัตกรรม

17.06.24