ด่วน !! สพฐ. สำรวจข้อมูลจำนวนอัตราว่าง กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ คัดเลือกฯตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1 เดือนที่แล้ว
572 views
โดย Starfish Academy
ด่วน !! สพฐ. สำรวจข้อมูลจำนวนอัตราว่าง กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ คัดเลือกฯตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 และ ที่ ศธ 0206.6/ว 17 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 

ในการนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการดำเนินการคัดเลือกฯ ในครั้งต่อไป จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานจำนวนอัตราว่าง กลุ่มวิชา หรือทางสาขาวิชาเอกที่จะเปิดคัดเลือกและรายชื่อผู้ประสานงานการคัดเลือกตามแบบฟอร์มโดยขอให้กำหนดวิชาเอกเพื่อใช้ในการคัดเลือกให้ครอบคลุมสาขาวิชาที่ขาดแคลนและจำเป็นอย่างแท้จริงโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มพร้อมรายชื่อผู้ประสานงานการคัดเลือกไปให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทาง e-mail : [email protected] ภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566

เอกสารสำคัญ

ที่มา : personnel.obec.go.th/home/archives/58566

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด