ประสานความร่วมมือก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนกับสภาการศึกษา

6 เดือนที่แล้ว
376 views
โดย Starfish Labz
ประสานความร่วมมือก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนกับสภาการศึกษา

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมามูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น นำโดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร, ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิฯ ต้อนรับคณะทำงานด้านสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานำโดย นายธาดา เศวตศิลา ประธานคณะทำงาน, นางนันทิชา ไวยนพ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร, นางสาวกรกมล จึงสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานโยบายด้านการมีส่วนร่วมฯ

จากการประชุมคณะทำงานด้านสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน ครั้งที่ 3/2566 วงประชุมเห็นชอบการเลือกใช้แพลตฟอร์มทางการศึกษาในการสื่อสาร คือ “Starfish Labz” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับผู้เข้าใช้งานทั้งจากครู นักเรียน ผู้ปกครอง และนักวิชาการทั่วประเทศมากถึง 1 ล้านคน เพื่อเป็นอีกช่องทางในการประชาสัมพันธ์งานสมัชชาการศึกษาระดับภูมิภาคและระดับชาติ รวมถึงข่าวสารของสภาการศึกษา 

การเข้าเยี่ยมชมมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่นในครั้งนี้ เกิดมาจากการเล็งเห็นถึงศักยภาพ ประโยชน์และเทคโนโลยีทางการศึกษา (EdTech) ที่จะเข้ามาช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาความร่วมมือนี้สำคัญมากๆก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบและมีคุณภาพสร้างทักษะที่สำคัญให้กับเยาวชนของประเทศ

ประเด็นสำคัญที่ร่วมพูดคุยกัน ประกอบด้วย

1.ความร่วมมือกับสตาร์ฟิชในการเป็นแพลตฟอร์มเพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าว งานสมัชชาการศึกษาระดับภาค (4 ภาค) และระดับชาติ 

2.หารือแนวทางการเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมมือในการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการศึกษาทุกภาคส่วน

พร้อมทั้งชมนิทรรศการที่น่าสนใจได้แก่

  • การจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม Makerspace ที่พัฒนาห้องเรียนแบบ Active Learning ให้เด็กได้แสดงอิสระทางความคิด 
  • Starfish Labz แหล่งเรียนรู้สร้างไอเดียการจัดการศึกษาแหล่งเรียนออนไลน์แห่งแรกของประเทศแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์แห่งแรกของประเทศ
  • Starfish Class เครื่องมือประเมินสมรรถนะของผู้เรียนสำหรับห้องเรียนแบบ Active Learningตามสภาพจริง
  • นวัตกรรม 3R อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น (Read Write Arithmetic) เพื่อเป็นตัวอย่างการออกแบบการศึกษาให้มีกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย เข้าใจคุณครู ผู้ปกครองและถูกใจเด็กนักเรียน

ความร่วมมือกันในครั้งนี้จะมีสภาการศึกษาเป็นหน่วยงานกลาง จะทำให้เกิด Thailand Team ต่อนี้ไปจะเป็นการลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดพร้อมทั้งให้หน่วยงานต่างๆได้มารวมตัวกันโดยมี Starfish Labz มาช่วยสร้างเวทีบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะผสานองค์ความรู้ เครือข่ายและสื่อเรียนรู้ออนไลน์ด้วยการใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายมาเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐและให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง

Share:
|

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

ก.ค.ศ. ร่วมกับ Starfish Education จัดกิจกรรม Kick off โครงการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการขับเคลื่อน “PA” สู่ “การเสริมพลังบริหาร สร้างครูสอนดี ผู้เรียนมีความสุข”

08.05.24

Starfish Education ปลุกพลังผู้นำ ผ่านโครงการ Future School Leader มุ่งพัฒนาโรงเรียนอนาคต

12.06.24

สกศ. จัดประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก มุ่งสร้างหลักประกันการเข้าถึงการศึกษาและระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิต

31.05.24

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมลงนาม MOU กับ มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น พัฒนาการศึกษาไทย

29.05.24

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Starfish Education ร่วมเสวนา "FORUM ON ACCESSIBILITY AND INCLUSIVENESS" ในงานประชุมสุดยอดผู้นำบูรณาการ STEM ครั้งที่ 4 ในเอเชีย

12.06.24

โรงเรียนปลาดาว คว้ารางวัลชิงชนะเลิศ! เข้ารอบ 10 อันดับสุดท้าย World’s Best School Prizes 2024 ประเภทนวัตกรรม

17.06.24