ประสานความร่วมมือก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนกับสภาการศึกษา

3 เดือนที่แล้ว
298 views
โดย Starfish Labz
ประสานความร่วมมือก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนกับสภาการศึกษา

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมามูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น นำโดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร, ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิฯ ต้อนรับคณะทำงานด้านสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานำโดย นายธาดา เศวตศิลา ประธานคณะทำงาน, นางนันทิชา ไวยนพ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร, นางสาวกรกมล จึงสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานโยบายด้านการมีส่วนร่วมฯ

จากการประชุมคณะทำงานด้านสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน ครั้งที่ 3/2566 วงประชุมเห็นชอบการเลือกใช้แพลตฟอร์มทางการศึกษาในการสื่อสาร คือ “Starfish Labz” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับผู้เข้าใช้งานทั้งจากครู นักเรียน ผู้ปกครอง และนักวิชาการทั่วประเทศมากถึง 1 ล้านคน เพื่อเป็นอีกช่องทางในการประชาสัมพันธ์งานสมัชชาการศึกษาระดับภูมิภาคและระดับชาติ รวมถึงข่าวสารของสภาการศึกษา 

การเข้าเยี่ยมชมมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่นในครั้งนี้ เกิดมาจากการเล็งเห็นถึงศักยภาพ ประโยชน์และเทคโนโลยีทางการศึกษา (EdTech) ที่จะเข้ามาช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาความร่วมมือนี้สำคัญมากๆก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบและมีคุณภาพสร้างทักษะที่สำคัญให้กับเยาวชนของประเทศ

ประเด็นสำคัญที่ร่วมพูดคุยกัน ประกอบด้วย

1.ความร่วมมือกับสตาร์ฟิชในการเป็นแพลตฟอร์มเพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าว งานสมัชชาการศึกษาระดับภาค (4 ภาค) และระดับชาติ 

2.หารือแนวทางการเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมมือในการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการศึกษาทุกภาคส่วน

พร้อมทั้งชมนิทรรศการที่น่าสนใจได้แก่

  • การจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม Makerspace ที่พัฒนาห้องเรียนแบบ Active Learning ให้เด็กได้แสดงอิสระทางความคิด 
  • Starfish Labz แหล่งเรียนรู้สร้างไอเดียการจัดการศึกษาแหล่งเรียนออนไลน์แห่งแรกของประเทศแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์แห่งแรกของประเทศ
  • Starfish Class เครื่องมือประเมินสมรรถนะของผู้เรียนสำหรับห้องเรียนแบบ Active Learningตามสภาพจริง
  • นวัตกรรม 3R อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น (Read Write Arithmetic) เพื่อเป็นตัวอย่างการออกแบบการศึกษาให้มีกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย เข้าใจคุณครู ผู้ปกครองและถูกใจเด็กนักเรียน

ความร่วมมือกันในครั้งนี้จะมีสภาการศึกษาเป็นหน่วยงานกลาง จะทำให้เกิด Thailand Team ต่อนี้ไปจะเป็นการลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดพร้อมทั้งให้หน่วยงานต่างๆได้มารวมตัวกันโดยมี Starfish Labz มาช่วยสร้างเวทีบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะผสานองค์ความรู้ เครือข่ายและสื่อเรียนรู้ออนไลน์ด้วยการใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายมาเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐและให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง

Share:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

ก.ค.ศ.เตรียมเปิดใช้ระบบ TMS จับคู่ครูคืนถิ่นมอบให้เป็นของขวัญวันครู ปี 2567

12.01.24

STARFISH ร่วมประชุมครุศาสตร์ จุฬาฯ หารือร่วมกันทำแผนหลักสูตรการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา

20.01.24

กรุงเทพมหานคร จับมือ Starfish Education พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

07.02.24

Starfish Education เข้าพบองคมนตรี สวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ณ ทำเนียบองคมนตรี

17.01.24

Starfish Education เข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการ ก.ค.ศ. สวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมพูดคุยหารือการทำงานร่วมกัน

19.01.24

ประสานความร่วมมือ องค์กรพันธมิตร สร้างประสบการณ์เรียนรู้ พัฒนาทักษะในอนาคต ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

21.01.24