“ตรีนุช” ฝากครูบรรจุใหม่ ขยันเก็บเกี่ยวประสบการณ์พัฒนาการศึกษา

1 เดือนที่แล้ว
256 views
โดย Starfish Academy
“ตรีนุช” ฝากครูบรรจุใหม่ ขยันเก็บเกี่ยวประสบการณ์พัฒนาการศึกษา

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมพัฒนาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม “ครูผู้ช่วย สู่การเป็น ครูมืออาชีพ” ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว (สพป.สระแก้ว) เขต 1 ว่า ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วย ของ สพป.สระแก้ว เขต 1 จำนวน 245 คน ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่จะมาร่วมเป็นพลังสำคัญ ร่วมเป็นทีมพัฒนาเด็ก ๆ

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า ในอดีตหลายสิบปีก่อน หลายพื้นที่ถนนเป็นดินลูกรัง บางโรงเรียนน้ำไฟ สาธารณูปโภค ยังลำบาก ขาดความพร้อมด้านอาคารสถานที่ สื่อ อุปกรณ์การเรียน แต่ภาพการศึกษาของจังหวัดสระแก้วในวันนี้เปลี่ยนไป มีการพัฒนาทั้งด้านคุณภาพ และกายภาพ ยกระดับคุณภาพการศึกษาสระแก้วอย่างครบวงจร ซึ่งสระแก้วได้รับการประกาศเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 1 ใน 19 จังหวัดทั่วประเทศ ให้อำนาจแก่ครูและผู้บริหารโรงเรียน สามารถบริหารงานได้อย่างอิสระ โรงเรียนและชุมชนสามารถร่วมกันกำหนดเป้าหมาย รูปแบบการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชนได้ ทุกหน่วยงานการศึกษาของสระแก้ว สามารถบูรณาการทิศทาง เป้าหมายและแนวทางการทำงานร่วมกัน ภายใต้ “สระแก้วโมเดล” รวมถึงมีเครือข่าย “กลุ่มโรงเรียนคุณภาพ” เป็นต้นแบบการบริหารการศึกษาของประเทศ ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

“วันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มาพบคุณครูบรรจุใหม่ ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นพลัง มีไฟ ดิฉันขอฝากน้องๆ ที่กำลังเริ่มต้นก้าวแรกการทำงาน ในฐานะ “ข้าราชการครู” ว่า วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญ พลังที่เกิดจากการลงแรงลงใจของครู ไม่เพียงทำให้เด็กคนหนึ่ง อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีวิชาชีพ แต่ความรู้ที่ครูให้ อุปนิสัยที่ครูบ่มเพาะ อาจพลิกชีวิตของเด็กคนนั้น เปลี่ยนโชคชะตาของทั้งครอบครัว คำว่า ครูคือวิชาชีพที่สร้างโลก พลิกโลก จึงไม่เกินจริง แต่ความยาก คือ งานการศึกษาไม่ใช่งานที่ทำวันนี้ เห็นผลวันนี้ กว่าเด็กแต่ละคนจะเรียนรู้ เข้าใจ คิดทำสิ่งที่ดีงามได้ ไม่ง่าย ต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ เทคนิค ที่หลากหลาย

จึงขอคุณครูบรรจุใหม่ ใช้ช่วงเวลาระหว่างการเป็นครูผู้ช่วยนี้ ให้เป็นเวลาทองในการเรียนรู้และพัฒนาตน สิ่งที่ได้เรียนจากมหาวิทยาลัย หรือประสบการณ์จากการฝึกสอน เป็นเพียงทฤษฎีหรือพื้นฐานเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น การจะพัฒนาตนสู่การเป็น “ครูมืออาชีพ” นั้น ประสบการณ์ เป็นสิ่งที่สำคัญให้พาไปตนเองไปเรียนรู้ สร้างและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ช่วยให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น ว่าเรามีทักษะ หรือความถนัดในด้านไหน ชอบไม่ชอบอะไร การทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกโรงเรียน ช่วยให้เราได้เรียนรู้ วิธีคิด วิธีการทำงานของคนอื่นๆ ได้พัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างเครือข่าย การทำงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตขึ้นไปในอนาคต และหากมีแนวคิด วิธีการ ไอเดียดีๆ ก็สามารถนำเสนอ รมว.ศธ.ได้เพราะเราเป็นทีมเดียวกัน ” รมว.ศธ.กล่าว

อ่านรายละเอียดข่าวเพิ่มเติม : moe360.blog/2023/08/11/p51565/

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด