4 หน่วยงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พร้อมขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการศึกษาที่มีความหมาย (Meaningful Education)

5 วันที่แล้ว
279 views
โดย Starfish Academy
4 หน่วยงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พร้อมขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการศึกษาที่มีความหมาย (Meaningful Education)

วันที่ 16 มีนาคม 2566 ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดนนทบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ Starfish Partnership กับ Starfish Education ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

​ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ นายณัทชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายโชติพงษ์ ลิ่มเจียสหพงษ์ รักษาการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทน กับนางสุจิตรา โตตาบ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนนทบุรี กับนายสุริยัน บุญยมโนนุกุล ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (นอกระบบ) จังหวัดนนทบุรี กับ ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น โดยมี และคุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น ร่วมเป็นพยานการลงนามในครั้งนี้

โดยได้กำหนดขอบเขตความร่วมมือและความรับผิดชอบระหว่างภาคีเครือข่าย แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการทำงาน จัดทำแผนการขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลง และพัฒนาหลักสูตร พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้พร้อมขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการศึกษาที่มีความหมาย ต่อไป

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

Starfish Education สร้างโรงเรียนต้นแบบ Makerspace Learning Center กรุงเทพฯ พร้อมลงพื้นที่ดูงาน "โรงเรียนวัดบางพลัด Model" เปิดบ้านวิชาการ ขยายผลสู่ 10 โรงเรียนเครือข่าย

16.02.23

Starfish Education ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 11 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ร่วมกันพัฒนานวัตกรรม Makerspace

12.03.23

Starfish Education ร่วม Pitching ในกิจกรรม “SE – Corporate Meetup พบปะองค์กรพันธมิตร”

25.02.23

STARFISH EDUCATION ได้ร่วมเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการสอน (Digital Literacy)” ภายใต้โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา

25.02.23

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดจัดมหกรรมวิชาการ แสดงผลงาน Makerspace 11 โรงเรียนเครือข่าย

09.03.23

4 หน่วยงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พร้อมขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการศึกษาที่มีความหมาย (Meaningful Education)

21.03.23