4 หน่วยงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พร้อมขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการศึกษาที่มีความหมาย (Meaningful Education)

6 เดือนที่แล้ว
677 views
โดย Starfish Academy
4 หน่วยงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พร้อมขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการศึกษาที่มีความหมาย (Meaningful Education)

วันที่ 16 มีนาคม 2566 ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดนนทบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ Starfish Partnership กับ Starfish Education ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

​ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ นายณัทชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายโชติพงษ์ ลิ่มเจียสหพงษ์ รักษาการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทน กับนางสุจิตรา โตตาบ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนนทบุรี กับนายสุริยัน บุญยมโนนุกุล ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (นอกระบบ) จังหวัดนนทบุรี กับ ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น โดยมี และคุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น ร่วมเป็นพยานการลงนามในครั้งนี้

โดยได้กำหนดขอบเขตความร่วมมือและความรับผิดชอบระหว่างภาคีเครือข่าย แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการทำงาน จัดทำแผนการขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลง และพัฒนาหลักสูตร พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้พร้อมขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการศึกษาที่มีความหมาย ต่อไป

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

รมว.ศึกษาฯ มอบนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ลดภาระครู –นักเรียน จัดหาแท็บเล็ตฟรี ลดความเหลื่อมล้ำการศึกษา

14.09.23

จังหวัดเชียงใหม่ ลงนาม MOU พร้อมนำร่อง จัดรูปแบบการศึกษา พัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

14.08.23

‘คุรุสภา’ แถลงหลังมีประเด็นร้อง ‘รมว.ศธ.’ คืนคุรุสภาให้ ‘ครู’ ยกเลิกสอบ ‘ใบประกอบวิชาชีพครู’

08.09.23

“ตรีนุช” ฝากครูบรรจุใหม่ ขยันเก็บเกี่ยวประสบการณ์พัฒนาการศึกษา

17.08.23

"ตรีนุช" เตือนพวกเรียกใต้โต๊ะสอบครู เจอโทษวินัยสูงสุด ย้ำต้องโปร่งใสอย่าเล่นนอกกติกา

25.08.23

เสริมสร้างคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ พัฒนาทักษะ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ Active learning

29.08.23