4 หน่วยงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พร้อมขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการศึกษาที่มีความหมาย (Meaningful Education)

1 ปีที่แล้ว
971 views
โดย Starfish Academy
4 หน่วยงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พร้อมขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการศึกษาที่มีความหมาย (Meaningful Education)

วันที่ 16 มีนาคม 2566 ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดนนทบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ Starfish Partnership กับ Starfish Education ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

​ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ นายณัทชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายโชติพงษ์ ลิ่มเจียสหพงษ์ รักษาการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทน กับนางสุจิตรา โตตาบ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนนทบุรี กับนายสุริยัน บุญยมโนนุกุล ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (นอกระบบ) จังหวัดนนทบุรี กับ ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น โดยมี และคุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น ร่วมเป็นพยานการลงนามในครั้งนี้

โดยได้กำหนดขอบเขตความร่วมมือและความรับผิดชอบระหว่างภาคีเครือข่าย แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการทำงาน จัดทำแผนการขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลง และพัฒนาหลักสูตร พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้พร้อมขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการศึกษาที่มีความหมาย ต่อไป

Share:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

ศธ. มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา เตรียมเสนอ "พิธีไหว้ครู" ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

02.04.24

การศึกษายุคใหม่ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบโจทย์นโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

14.03.24

มหกรรมวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ ๕๙-๖๐ โชว์ผลงาน Makerspace กระตุ้นนักเรียนคิดสร้างสรรค์

14.03.24

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

02.04.24

Starfish Education มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรม Focus Group หัวข้อ "องค์ประกอบ 9 ด้าน ในการบริหารจัดการโรงเรียน" และ Workshop การประเมินทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21

02.04.24

Starfish Education ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

14.03.24