พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

7 เดือนที่แล้ว
926 views
โดย Starfish Academy
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 STARFISH EDUCATION นำโดยอาจารย์มุกดา คำวินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาดาว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดวิมุตยาราม

โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด นางชุติสา ศาสตร์สาระ พร้อมด้วยนางสาวภาวิณี จันทรศรี หัวหน้าฝ่ายการศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเขตบางพลัด และคณะครู จำนวน 151 คน เข้าร่วม วัตถุประสงค์สำคัญของกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการสอนในรูปแบบใหม่ สามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือเรียนรู้ในกลุ่มผู้เรียนได้ และเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนในสังกัดเขตบางพลัด

ในการบรรยายให้ความรู้ตลอดจนกิจกรรม Workshop เต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผู้เข้าร่วมได้ศึกษาหลักสูตรบูรณาการของโรงเรียนบ้านปลาดาว ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดทักษะที่นำไปสู่สมรรถนะและคุณลักษณะ คุณค่าของผู้เรียน การวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดเนื้อหาสาระ กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผลเพื่อให้ได้ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะ คุณค่า ตัวอย่างวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม Makerspace ผ่านกระบวนการ STEAM Design Process และต่อยอดการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน

ทางด้าน นางชุติสา ศาสตร์สาระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด กล่าวว่า “ทางโรงเรียนในเขตบางพลัด มีความสนใจ และได้เคยไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านปลาดาว อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้มองเห็นการนำหลักสูตรบูรณาการ และ Makerspace เข้ามาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ให้กับ โรงเรียนในเขตพื้นที่ จากการลงเยี่ยมโรงเรียน หลังจากที่โรงเรียนได้นำกระบวนการไปใช้ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เกิดขึ้นกับตัวเด็กอย่างเห็นได้ชัด และเป็นธรรมชาติ”

และ ท่านผอ.วิชญาภรณ์ โกติรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพากร (เลี่ยมมาตุทิศ) หลังจากที่ได้นำ Makerspace จัดอยู่ในโครงสร้างหลักสูตร และนำไปบูรณาการเข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง หลังจากที่ได้นำไปใช้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้ง บุคลากร ครู มีการตระหนัก และวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบ Active Learning และในส่วนของผู้เรียน มีการคิดวิเคราะห์ คิดวางแผน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำ และกิจกรรมสามารถดึงดูดผู้เรียนได้มากขึ้น ทำให้โรงเรียนมีชีวิตมากขึ้นอีกด้วย


Share:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

ก.ค.ศ.เตรียมเปิดใช้ระบบ TMS จับคู่ครูคืนถิ่นมอบให้เป็นของขวัญวันครู ปี 2567

12.01.24

STARFISH ร่วมประชุมครุศาสตร์ จุฬาฯ หารือร่วมกันทำแผนหลักสูตรการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา

20.01.24

กรุงเทพมหานคร จับมือ Starfish Education พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

07.02.24

Starfish Education เข้าพบองคมนตรี สวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ณ ทำเนียบองคมนตรี

17.01.24

Starfish Education เข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการ ก.ค.ศ. สวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมพูดคุยหารือการทำงานร่วมกัน

19.01.24

ประสานความร่วมมือ องค์กรพันธมิตร สร้างประสบการณ์เรียนรู้ พัฒนาทักษะในอนาคต ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

21.01.24