Starfish Education นำเสนอนวัตกรรม Makerspace “ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1

1 ปีที่แล้ว
797 views
โดย Starfish Labz
Starfish Education นำเสนอนวัตกรรม Makerspace “ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1

Starfish Education นำโดยคุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ได้รับเชิญร่วมนำเสนอนวัตกรรม Makerspace ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนด้านการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษากรุงเทพมหานคร (Education Sandbox) ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดดอกไม้ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา(Education Sandbox) ทั้ง 54 โรงเรียน สำนักการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทางการศึกษา เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอในครั้งนี้กว่า 100 คน

โดย นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมและกล่าวเปิดงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนด้านการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษากรุงเทพมหานคร (Education Sandbox) ครั้งที่ 1 และเริ่มต้นด้วยการนำเสนองานวิจัย หัวข้อ “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ประกอบระบบการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” โดย นายทัฬหวิชญ์ ฐิติรัตน์สกุล และนายณัฐวุฒิ เพิ่มจิตร ผู้แทนจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

จากนั้นเป็นการนำเสนอนวัตกรรมของภาคีเครือข่ายโดย Starfish Education คุณโยโกะ เตรูย่า ได้ร่วมแลกเปลี่ยนถึงแนวทางการสร้างนวัตกรรมของโรงเรียนบ้านปลาดาว ซึ่งโรงเรียนบ้านปลาดาวเป็นโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ในปี 2563 และปี 2564 โดย Starfish มีรูปแบบในการพัฒนาครูและนักเรียนให้คิดวิเคราะห์แบบมีกระบวนการ โดยเริ่มต้นจากการตั้งปัญหาและฝึกให้เด็กได้คิดต่อว่าอะไรคือการแก้ปัญหา และครูเรียนรู้ที่จะรับฟังเด็กๆ หากเด็กทำไม่สำเร็จก็ให้ลองสร้างขึ้นใหม่ กระบวนการจะฝึกให้ครูและเด็กได้เป็นนักสร้างนวัตกรรม และคุณโยโกะ เตรูย่า ยังเน้นย้ำอีกว่า กระบวนการเหล่านี้เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้เลยในห้องเรียน การสร้างห้องเรียน การสร้างพื้นที่ให้เกิดการเรียนรู้แบบ Active เด็กได้คิด ได้ลงมือทำ และได้แก้ปัญหา ซึ่งเป็นการสร้างนวัตกรโดยผ่านกระบวนการ STEAM Design Process และที่ผ่านมา Starfish ยังได้ร่วมจับมือกับองค์กรต่างๆ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม Makerspace ได้แก่ 11 โรงเรียนในเขตบางพลัด 3 โรงเรียนในเขตดินแดง และ11 โรงเรียนในเขตพระนคร เพื่อให้คุณครูได้นำไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อสร้าง Active Learning ในห้องเรียนได้

นอกจากนี้ยังมีภาคีเครือข่ายอื่นๆเข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมด้วย ได้แก่ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ , สถานทูตฟินแลนด์ สถาบันอาศรมศิลป์ , โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา , Teach For Thailand , Inskru และ TDRI

นอกจากนี้ยังมีภาคีเครือข่ายอื่นๆเข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมด้วย ได้แก่ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ , สถานทูตฟินแลนด์ สถาบันอาศรมศิลป์ , โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา , Teach For Thailand , Inskru และ TDRI  

Share:
|

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

โรงเรียนปลาดาว คว้ารางวัลชิงชนะเลิศ! เข้ารอบ 10 อันดับสุดท้าย World’s Best School Prizes 2024 ประเภทนวัตกรรม

01.07.24

Starfish Education ปลุกพลังผู้นำ ผ่านโครงการ Future School Leader มุ่งพัฒนาโรงเรียนอนาคต

12.06.24

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นำทีมผู้บริหารศึกษาดูงานโรงเรียนปลาดาว มุ่งพัฒนาสมรรถนะของนักบริหารการศึกษาระดับสูงของกรุงเทพมหานคร

28.06.24

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Starfish Education ร่วมเสวนา "FORUM ON ACCESSIBILITY AND INCLUSIVENESS" ในงานประชุมสุดยอดผู้นำบูรณาการ STEM ครั้งที่ 4 ในเอเชีย

12.06.24

Starfish Education เข้าร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนบนเวที Global Sustainable Development Congress 2024

14.06.24

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2567

25.06.24