Starfish Education นำเสนอโครงการ Makerspace Day เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

1 ปีที่แล้ว
645 views
โดย Starfish Labz
Starfish Education นำเสนอโครงการ Makerspace Day เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 Starfish Education นำโดย คุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม เข้าพบคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนวิชากร โรงเรียนสามเสนนอก ประชาราษฎร์อนุกูล และโรงเรียนวิชูทิศ สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอโครงการ Makerspace Day โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

จากความร่วมมือในครั้งนี้ ทางโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและ Starfish Education เล็งเห็นความสำคัญที่จะร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทย พัฒนาทักษะสำคัญ และสมรรถนะให้กับผู้เรียน พร้อมกับร่วมส่งเสริมนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ผ่านการสร้างกิจกรรมพื้นที่แห่งการเรียนรู้ Makerspace ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

กิจกรรม Makerspace จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ และค้นหาความถนัดในอนาคต พร้อมพัฒนาทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการ STEAM Design Process

นอกจากนี้ Starfish Education ยังพร้อมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู (Train the trainer) ที่เป็นนวัตกรรมและองค์ความรู้ของมูลนิธิฯให้แก่คุณครูอีกด้วย 

ซึ่งกิจกรรม Makerspace Day จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ให้กับโรงเรียนจากเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เป็นการรวมตัวของคุณครูและนักเรียนที่จะได้มาร่วมถอดองความรู้ เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ต่อไป

Share:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด