Starfish Education ร่วมบรรยายพิเศษ "สร้างเด็กไทยให้อ่านออก เขียนได้" ในพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานประจำปี 2565

1 เดือนที่แล้ว
141 views
โดย Starfish Labz
Starfish Education ร่วมบรรยายพิเศษ "สร้างเด็กไทยให้อ่านออก เขียนได้" ในพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานประจำปี 2565

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน โครงการกองทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ (รุ่นที่ ๖) จำนวน ๑๔๗ ทุน ซึ่งมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท (ดอนเมือง) ถนนพหลโยธิน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  

ในการนี้ ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ได้ร่วมบรรยายพิเศษในเรื่อง “สร้างเด็กไทยให้อ่านออก เขียนได้ บันไดสู่ความก้าวไกลพลเมืองโลก” เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในด้านการอ่านออก เขียนได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับโลกยุคปัจจุบันและการวางพื้นฐานอนาคตของเด็ก รวมไปถึงภาพที่เกิดขึ้นในต่างประเทศกับการพัฒนาการศึกษาของเด็ก ให้ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษาในแต่ละจังหวัด รวมไปถึงผู้ปกครองผู้รับทุนรับฟังด้วย 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

Starfish Education นำทีมจัดกิจกรรม "Makerspace Day ครั้งที่ 2" ให้โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

04.11.22

Starfish Education รวมพลังพร้อมสร้างครูแกนนำ เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม Makerspace Day

24.11.22

Starfish Education จัด Workshop การประเมินทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ด้วย Starfish Class ให้ครูในเขตกรุงเทพมหานคร

28.10.22

3 องค์กรภาคีเครือข่าย เปิดตัวและต้อนรับครูฮีโร่ Season #3 ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 30 ท่าน

08.11.22

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ร่วมกับ ยูนิเซฟ และ กสศ. ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม ฟื้นฟูภาวะความถดถอยของผู้เรียน จังหวัดสมุทรสาคร

02.11.22

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จัดกิจกรรม PLC ครั้งที่ 2 ลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

22.10.22