การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยกระบวนการจิตศึกษา

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยกระบวนการจิตศึกษา

ผ่านไปแล้ว
August 13th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
กิจกรรมจิตศึกษา พัฒนาปัญญาภายใน ทั้ง 5 กิจกรรม
1.กิจกรรมจิตจดจ่อ 2.กิจกรรม Brain gym 3.กิจกรรม Body scan 4.กิจกรรมโยคะ 5.กิจกรรมเดินกำกับสติ
เพื่อบูรณาการในการจัดประสบการณ์ และจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้เป็นห้องเรียนแห่งความสุข ห้องเรียนที่อ่อนโยน ห้องเรียนเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

San Junior
San Junior
Written by: 13.08.2022

บุณยาพร
บุณยาพร
Written by: 13.08.2022

นางสาวหทัยรัตน์
นางสาวหทัยรัตน์
Written by: 13.08.2022

ชื่นชมค่ะ

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 13.08.2022

-

Took Took
Took Took
Written by: 13.08.2022

ด้านจิตวิทยาที่จะนำไปใช้จริงในกิจกรรมการเรียนการสอน

กฤษณา
กฤษณา
Written by: 13.08.2022

ได้ทักษะในการบริหารจัดการเชิงบวกกับผู้เรียน วิทยากรเก่งมาก & สวยมาก ถ่ายทอดและทุ่มเทในการนำเสนอกิจกรรมยอดเยี่ยมมาก ขอบพระคุณที่ให้โอกาสร่วมกิจกรรม

นางสาวลัดดา
นางสาวลัดดา
Written by: 13.08.2022

-

นางประพาภรณ์
นางประพาภรณ์
Written by: 13.08.2022

นางวาสนา
นางวาสนา
Written by: 13.08.2022

ได้มองคนในเชิงบวก มองโลกในแง่ดีขี้น

นางสาวกัญญา
นางสาวกัญญา
Written by: 13.08.2022

นำไปปรับใช่ในการเรียนรู้ของผู้เรียน

นางสุวรรณี
นางสุวรรณี
Written by: 13.08.2022

นางสาวขนิษฐา
นางสาวขนิษฐา
Written by: 13.08.2022

ได้ความรู้ใหม่ๆ

อังสนา
อังสนา
Written by: 13.08.2022

ยอดเยี่ยมมาก ๆ ค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้

รุจิรา
รุจิรา
Written by: 13.08.2022

ดีมากค่ะ

รัตตนา
รัตตนา
Written by: 13.08.2022

นางสาววรรณอุไร
นางสาววรรณอุไร
Written by: 13.08.2022

ธงเมธัส
ธงเมธัส
Written by: 13.08.2022

รัชนี
รัชนี
Written by: 13.08.2022

ได้รับความรู้และแนวการสอนใหม่ๆ

weerapan
weerapan
Written by: 13.08.2022

Ladee
Ladee
Written by: 13.08.2022