การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยกระบวนการจิตศึกษา

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยกระบวนการจิตศึกษา

ผ่านไปแล้ว
August 13th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
กิจกรรมจิตศึกษา พัฒนาปัญญาภายใน ทั้ง 5 กิจกรรม
1.กิจกรรมจิตจดจ่อ 2.กิจกรรม Brain gym 3.กิจกรรม Body scan 4.กิจกรรมโยคะ 5.กิจกรรมเดินกำกับสติ
เพื่อบูรณาการในการจัดประสบการณ์ และจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้เป็นห้องเรียนแห่งความสุข ห้องเรียนที่อ่อนโยน ห้องเรียนเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวนารีภัทร
นางสาวนารีภัทร
Written by: 13.08.2022

นายวัลลภ
นายวัลลภ
Written by: 13.08.2022

นางสาวบุญน้อม
นางสาวบุญน้อม
Written by: 13.08.2022

กัญฐณา
กัญฐณา
Written by: 13.08.2022

ดีมากค่ะ

นางสาวน้ำอ้อย
นางสาวน้ำอ้อย
Written by: 13.08.2022

นำความรู้ไปบูรณาการกับการจัดกิจกรรมให้เด็ก

สุนิสา
สุนิสา
Written by: 13.08.2022

มีความรู้เพิ่มขึ้นที่สามารถนำไปบูรณาการกับการเรียนการสอน

นางสมพิศ
นางสมพิศ
Written by: 13.08.2022

นางสาวพาณุลักษณ์
นางสาวพาณุลักษณ์
Written by: 13.08.2022

ได้เข้าใจการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก

ณัชชารีย์
ณัชชารีย์
Written by: 13.08.2022

ได้กิจกรรมดีๆน่าสนใจและใช้ได้จริงมาทำกับเด็กๆค่ะ

วิมล
วิมล
Written by: 13.08.2022

นายมูฮัมหมัด
นายมูฮัมหมัด
Written by: 13.08.2022

ปรีชา
ปรีชา
Written by: 13.08.2022

-

Suneerat
Suneerat
Written by: 13.08.2022

ดีมาก

นางสาวสรญา
นางสาวสรญา
Written by: 13.08.2022

เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน ทุกกิจกรรมที่คุณครูทิพวัลย์นำเสนอนำไปใช้พัฒนาอารมณ์ สมอง ร่างาย และสมาธิ ของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี

Nathachanon
Nathachanon
Written by: 13.08.2022

มุมมองการจัดประสบการณ์การเรียนที่แปลกใหม่ สามารถนำมาปรับใช้ได้

ธนวรรณ
ธนวรรณ
Written by: 13.08.2022

ความรู้

นางสาวอภิรดี
นางสาวอภิรดี
Written by: 13.08.2022

ขวัญแก้ว
ขวัญแก้ว
Written by: 13.08.2022

การจัดประสบการณ์และบรรยากาศชั้นเรียนให้เด็กมีพัฒนาการในด้านต่างๆผ่านกิจกรรมทั้ง5

นางสาวธนภร
นางสาวธนภร
Written by: 13.08.2022

การจัดกิจกรรมจิตศึกษา

Miss Chalisa
Miss Chalisa
Written by: 13.08.2022