การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยกระบวนการจิตศึกษา

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยกระบวนการจิตศึกษา

ผ่านไปแล้ว
August 13th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
กิจกรรมจิตศึกษา พัฒนาปัญญาภายใน ทั้ง 5 กิจกรรม
1.กิจกรรมจิตจดจ่อ 2.กิจกรรม Brain gym 3.กิจกรรม Body scan 4.กิจกรรมโยคะ 5.กิจกรรมเดินกำกับสติ
เพื่อบูรณาการในการจัดประสบการณ์ และจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้เป็นห้องเรียนแห่งความสุข ห้องเรียนที่อ่อนโยน ห้องเรียนเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นายหะหมะ
นายหะหมะ
Written by: 13.08.2022

แม่คิว
แม่คิว
Written by: 13.08.2022

จันทร์ทิมา
จันทร์ทิมา
Written by: 13.08.2022

นายกิตติธัช
นายกิตติธัช
Written by: 13.08.2022

การเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเรียน

พีรยา
พีรยา
Written by: 13.08.2022

โสภา
โสภา
Written by: 13.08.2022

Susanna Naiyana
Susanna Naiyana
Written by: 13.08.2022

รู้สึกว่าเป็นช่องทางที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยด้วยกันทำให้ได้รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมวิชาชีพ

วรวรรณ
วรวรรณ
Written by: 13.08.2022

ได้รับความรู้ที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับน.ร.

นายอนุพงษ์
นายอนุพงษ์
Written by: 13.08.2022

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 13.08.2022

ประภาศรี
ประภาศรี
Written by: 13.08.2022

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านต่าง ๆของเด็ก

พิกุลทอง
พิกุลทอง
Written by: 13.08.2022

การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน

Worachat
Worachat
Written by: 13.08.2022

นางขวัญใจ
นางขวัญใจ
Written by: 13.08.2022

นางขวัญตา
นางขวัญตา
Written by: 13.08.2022

ณัฐมนพรรณ
ณัฐมนพรรณ
Written by: 13.08.2022

ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆๆในการนำไปปรับใช้กับนักเรียน

ณัฐวิภา
ณัฐวิภา
Written by: 13.08.2022

Ely zee
Ely zee
Written by: 13.08.2022

.

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 13.08.2022

ดีมาก

นางนฤมล
นางนฤมล
Written by: 13.08.2022