การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยกระบวนการจิตศึกษา

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยกระบวนการจิตศึกษา

ผ่านไปแล้ว
August 13th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
กิจกรรมจิตศึกษา พัฒนาปัญญาภายใน ทั้ง 5 กิจกรรม
1.กิจกรรมจิตจดจ่อ 2.กิจกรรม Brain gym 3.กิจกรรม Body scan 4.กิจกรรมโยคะ 5.กิจกรรมเดินกำกับสติ
เพื่อบูรณาการในการจัดประสบการณ์ และจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้เป็นห้องเรียนแห่งความสุข ห้องเรียนที่อ่อนโยน ห้องเรียนเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสุรีรัตน์
นางสุรีรัตน์
Written by: 13.08.2022

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 13.08.2022

นำไปต่อยอดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

นางสาวกัญญารัตน์
นางสาวกัญญารัตน์
Written by: 13.08.2022

การพัฒนาเด็กด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

รำไพ
รำไพ
Written by: 13.08.2022

เป็นกิจกรรมที่ดีมากจะนำมาปรับใช้ในห้องเรียน

นางสาวอุไรรัตน์
นางสาวอุไรรัตน์
Written by: 13.08.2022

ปณิดา
ปณิดา
Written by: 13.08.2022

ได้เห็นตัวอย่างที่น่าสนใจ สามารถนำไปปรับใช้กับเด็กได้จริง

เมธาพร
เมธาพร
Written by: 13.08.2022

ได้รับความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเบรนยิม โยคะ ตัวเลขแปลงร่าง Body Scan รูปแบบของกิจกรรม ขั้นตอนของกิจกรรม ประโยชน์ที่ได้จัดกิจกรรม

วิไล
วิไล
Written by: 13.08.2022

การบูรณาการใช้กิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โยคะท่าต่างๆ บอดีสแกน เบรนยิม ฝึกสงบใจ จิตจดจ่อ จิตรวิทยาเชิงบวก เพื่อนำมาใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัยอย่างมีความสุข

จ๋อมแจ๋ม
จ๋อมแจ๋ม
Written by: 13.08.2022

นำเอาความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปปรับใช้ในการทำนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยให้ดียิ่งขึ้น

Amna
Amna
Written by: 13.08.2022

ความรู้ที่สามารถนำประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมของเด็กๆ

นางสาวบุษบา
นางสาวบุษบา
Written by: 13.08.2022

ความรู้ในการจัดกิจกรรมจิตศึกษาที่นำมาบูรณาการร่วมกับกิจกรรม6กิจกรรมหลักที่จัดให้กับเด็กปฐมวัย

ธาริณี
ธาริณี
Written by: 13.08.2022

ตรึงใจ
ตรึงใจ
Written by: 13.08.2022

นางธารารัตน์
นางธารารัตน์
Written by: 13.08.2022

นำความรู้ไปปรับใช้ในสถานการณ์ที่เด็กเกิดภาวะทดถอยและพัฒนาการ 4 ด้านให้สมวัย

นางบัวหลวง  อินทโชติ
นางบัวหลวง อินทโชติ
Written by: 13.08.2022

ได้ความรู้สามารถนำไปใช้ได้จริง

มนัสนันท์
มนัสนันท์
Written by: 13.08.2022

มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกๆด้านค่ะ

นางเสาวณีย์
นางเสาวณีย์
Written by: 13.08.2022

เนื้อหาเข้าใจง่าย มีการบรรยายที่ดี ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วม

ครูต่าย
ครูต่าย
Written by: 13.08.2022

ดีมากค่ะสามารถนำมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก

นางไก่ทอง
นางไก่ทอง
Written by: 13.08.2022

การจัดการเรียนการสอน

นางสาวกฤตยา
นางสาวกฤตยา
Written by: 13.08.2022