การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยกระบวนการจิตศึกษา

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยกระบวนการจิตศึกษา

ผ่านไปแล้ว
August 13th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
กิจกรรมจิตศึกษา พัฒนาปัญญาภายใน ทั้ง 5 กิจกรรม
1.กิจกรรมจิตจดจ่อ 2.กิจกรรม Brain gym 3.กิจกรรม Body scan 4.กิจกรรมโยคะ 5.กิจกรรมเดินกำกับสติ
เพื่อบูรณาการในการจัดประสบการณ์ และจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้เป็นห้องเรียนแห่งความสุข ห้องเรียนที่อ่อนโยน ห้องเรียนเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ศศิธร
ศศิธร
Written by: 13.08.2022

รู้จักกิจกรรมจิตศึกษามากยิ่งขึ้น

นางจุฑารัตน์
นางจุฑารัตน์
Written by: 13.08.2022

สามารถนำความรู้และกิจกรรมที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการจัดกิจกรรมในห้องเรียน

วิภานิตย์
วิภานิตย์
Written by: 13.08.2022

ปุณ
ปุณ
Written by: 13.08.2022

นางสาวหัชชพร
นางสาวหัชชพร
Written by: 13.08.2022

นางสาวอภิสรา
นางสาวอภิสรา
Written by: 13.08.2022

แนวทางเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก

Nink
Nink
Written by: 13.08.2022

สกาวรัตน์
สกาวรัตน์
Written by: 13.08.2022

ได้รับแนวคิด กิจกรรมที่หลากหลาย และการปรับใช้เพื่อการดูแลเด็กๆ อย่างเหมาะสมค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

นางสาววริทธิ์ฐา
นางสาววริทธิ์ฐา
Written by: 13.08.2022

นำไปฝึกใช้ในการสอน รวมไปถึงครูผู้สอนเองค่ะ

อินทิรารัตน์
อินทิรารัตน์
Written by: 13.08.2022

เป็นกิจกรรมง่ายๆไม่ยุ่งยาก สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

นุช
นุช
Written by: 13.08.2022

นางสาวเสาวดี
นางสาวเสาวดี
Written by: 13.08.2022

นางมาลินี
นางมาลินี
Written by: 13.08.2022

นำไปใช้กับนักเรียนได้จริงค่ะ

ครูอั๋น
ครูอั๋น
Written by: 13.08.2022

b.b
b.b
Written by: 13.08.2022

ดีมากๆ

วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
Written by: 13.08.2022

Khwandee
Khwandee
Written by: 13.08.2022

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 13.08.2022

อรพร
อรพร
Written by: 13.08.2022

Kaneng
Kaneng
Written by: 13.08.2022

ขอบคุณวิทยากรและ Kru Club มากค่ะ