เรียนรู้สู่การเป็นครูกระบวนกร

เรียนรู้สู่การเป็นครูกระบวนกร

ผ่านไปแล้ว
August 6th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
กระบวนกรเพื่อการเรียนรู้ คืออะไร ทำไมถึงสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ในทุกยุคทุกสมัย มาร่วมกันหาคำตอบให้ถึงแก่นว่าต้องเริ่มอย่างไร พร้อมด้วยสถานการณ์ชวนฝึก เพื่อนำไปตกผลึกต่อในพื้นที่ของเรา เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

เจษฎา
เจษฎา
Written by: 06.08.2022

นายหะหมะ
นายหะหมะ
Written by: 06.08.2022

Supawadee
Supawadee
Written by: 06.08.2022

การจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เกิดการเรียนรู้

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 06.08.2022

Siwarom
Siwarom
Written by: 06.08.2022

เบญจพร
เบญจพร
Written by: 06.08.2022

การออกแบบกิจกรรมที่น่าสนใจ การทำให้นักเรียนเกิด Reflec ในการเรียน

นางสาว​เมธินี
นางสาว​เมธินี
Written by: 06.08.2022

กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่ดีและสามารถนำไปปรับใช้ในห้องเรียนได้

ปาริชาติ
ปาริชาติ
Written by: 06.08.2022

-

รัตนาภรณ์
รัตนาภรณ์
Written by: 06.08.2022

เวลาน้อยเกินไป วิทยากรบรรรยายเร็วเกิน ตามไม่ค่อยจะทันค่ะ ขอบคุณวิทยากรมาก ๆ ค่ะ

นางขวัญตา
นางขวัญตา
Written by: 06.08.2022

ประภาศรี
ประภาศรี
Written by: 06.08.2022

ที่มาของการสงสัย

นางขวัญใจ
นางขวัญใจ
Written by: 06.08.2022

ไปใช้ในการเรียนการสอน

ปี
ปี
Written by: 06.08.2022

ได้รับความรู้ ทำให้มาใช้ปฏิบัติงานสอนได้

ณัฐวิภา
ณัฐวิภา
Written by: 06.08.2022

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 06.08.2022

ดีมาก

สุคนธ์
สุคนธ์
Written by: 06.08.2022

ชลธิชา
ชลธิชา
Written by: 06.08.2022

ได้แนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้

ณัฐมนพรรณ
ณัฐมนพรรณ
Written by: 06.08.2022

ได้แนวคิดและการเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ที่ดี

จันทร์ทิมา
จันทร์ทิมา
Written by: 06.08.2022

rung
rung
Written by: 06.08.2022

กระบวนการในการจัดการเรียนรู้