เรียนรู้สู่การเป็นครูกระบวนกร

เรียนรู้สู่การเป็นครูกระบวนกร

ผ่านไปแล้ว
August 6th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
กระบวนกรเพื่อการเรียนรู้ คืออะไร ทำไมถึงสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ในทุกยุคทุกสมัย มาร่วมกันหาคำตอบให้ถึงแก่นว่าต้องเริ่มอย่างไร พร้อมด้วยสถานการณ์ชวนฝึก เพื่อนำไปตกผลึกต่อในพื้นที่ของเรา เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Prapas
Prapas
Written by: 06.08.2022

อยากให้มีการแนะนำกรณีศึกษา หรือจัดเป็น Workshop สำหรับการวิทยากรประบวนการ

นายกิตติธัช
นายกิตติธัช
Written by: 06.08.2022

การจัดกระบวนการเรียนรู้เเบบผู้เชี่ยวชาญ

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 06.08.2022

ได้ความรู้อย่างมาก

Suneerat
Suneerat
Written by: 06.08.2022

ดีมากค่ะ

ปุณ
ปุณ
Written by: 06.08.2022

wansaeng
wansaeng
Written by: 06.08.2022

กิจกรรมนี้น่าสนใจมาก แต่มีเวลาเรียนจำกัด ควรจะมีจัดอีกสัก 2 รอบ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

b.b
b.b
Written by: 06.08.2022

ดีมาก ได้ความรู้

นางสาวเชวงจิต
นางสาวเชวงจิต
Written by: 06.08.2022

เทคนิคกระบวนการวางแผนการจัดการเรียนรู้

Suchaya
Suchaya
Written by: 06.08.2022

เทคนิคการจัดกิจกรรมแบบกระบวนกร

นางสุมล
นางสุมล
Written by: 06.08.2022

.

เดือนฉาย
เดือนฉาย
Written by: 06.08.2022

การประยุกต์ต่อยอด

นางสาววริทธิ์ฐา
นางสาววริทธิ์ฐา
Written by: 06.08.2022

รูปแบบกิจกรรมเพื่อปรับไปใช้ในการสอน

ฐิตินันท์
ฐิตินันท์
Written by: 06.08.2022

นำไปใช้กับเด็กๆได้อย่างหลากหลาย อยากให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้เยอะๆค่ะ

จีส
จีส
Written by: 06.08.2022

สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างต่เนื่อง

นายวัชรยศ
นายวัชรยศ
Written by: 06.08.2022

นางปรมาภรณ์
นางปรมาภรณ์
Written by: 06.08.2022

เป็นความรู้ใหม่เลยค่ะ ได้แนวทางมากขึ้น

อรพร
อรพร
Written by: 06.08.2022

Kaneng
Kaneng
Written by: 06.08.2022

ทักษะการเรียนรู้แบบกระบวนกร เป็นเรื่องใหม่ที่ได้เรียนรู้ค่ะ

ภัทธวรรณ
ภัทธวรรณ
Written by: 06.08.2022

สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กับนักเรียน

อินทิรารัตน์
อินทิรารัตน์
Written by: 06.08.2022

ได้รับความรู้และแนวคิดอะไรๆหลายอย่าง