เรียนรู้สู่การเป็นครูกระบวนกร

เรียนรู้สู่การเป็นครูกระบวนกร

ผ่านไปแล้ว
August 6th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
กระบวนกรเพื่อการเรียนรู้ คืออะไร ทำไมถึงสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ในทุกยุคทุกสมัย มาร่วมกันหาคำตอบให้ถึงแก่นว่าต้องเริ่มอย่างไร พร้อมด้วยสถานการณ์ชวนฝึก เพื่อนำไปตกผลึกต่อในพื้นที่ของเรา เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวขนิษฐา
นางสาวขนิษฐา
Written by: 06.08.2022

นางสาวทิพวรรณ
นางสาวทิพวรรณ
Written by: 06.08.2022

นางสาวพนัชนันท์
นางสาวพนัชนันท์
Written by: 06.08.2022

สายพิน
สายพิน
Written by: 06.08.2022

สามารถต่อยอดประสบการณ์ที่ได้อบรมวันนี้ให่เข้าสู่นักเรียนได้ไงขึ้น

จีระจุลวัฏฏ
จีระจุลวัฏฏ
Written by: 06.08.2022

เทคนิคการเป็นกระบวนกร การออกแบบการเรียนรู้AL

ต้นอ้อ
ต้นอ้อ
Written by: 06.08.2022

การฟังอย่างลึกซึ้ง

Chayanit
Chayanit
Written by: 06.08.2022