เรียนรู้สู่การเป็นครูกระบวนกร

เรียนรู้สู่การเป็นครูกระบวนกร

ผ่านไปแล้ว
August 6th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
กระบวนกรเพื่อการเรียนรู้ คืออะไร ทำไมถึงสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ในทุกยุคทุกสมัย มาร่วมกันหาคำตอบให้ถึงแก่นว่าต้องเริ่มอย่างไร พร้อมด้วยสถานการณ์ชวนฝึก เพื่อนำไปตกผลึกต่อในพื้นที่ของเรา เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวยุพิน
นางสาวยุพิน
Written by: 06.08.2022

จุฬาลักษณ์
จุฬาลักษณ์
Written by: 06.08.2022

นันทินี
นันทินี
Written by: 06.08.2022

นางสุพิน
นางสุพิน
Written by: 06.08.2022

สุภาภรณ์
สุภาภรณ์
Written by: 06.08.2022

สามารถสร้างประบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้

พงศกร
พงศกร
Written by: 06.08.2022

นางสาวจิราพร
นางสาวจิราพร
Written by: 06.08.2022

Pleng Phitchaya
Pleng Phitchaya
Written by: 06.08.2022

สุชาดา
สุชาดา
Written by: 06.08.2022

ได้รับความรู้เพิ่มเติม

ธิดา
ธิดา
Written by: 06.08.2022

ยังไม่เคย เข้าร่วมอบรมการเป็นกระบวนกรเลยค่ะ เพราะพึ่งเป็นครูบรรจุใหม่ การอบรมครั้งนี้เป็นครั้งแรก ได้ระบความรู้เพื่อนำไปต่อยอดเยอะเลยค่ะ

ภัทรวดี
ภัทรวดี
Written by: 06.08.2022

นางสาวปาริฉัตร
นางสาวปาริฉัตร
Written by: 06.08.2022

นางสาวพราวพิชชา
นางสาวพราวพิชชา
Written by: 06.08.2022

นางศิริรัตน์
นางศิริรัตน์
Written by: 06.08.2022

การออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่งเกิดจากการเรียนร่วม

นายชาญชัย
นายชาญชัย
Written by: 06.08.2022

วาทินี
วาทินี
Written by: 06.08.2022

ได้ความรู้และไอเดียใหม่ๆที่จะสามารถนำไปประยุกต์ในการสอนได้

โสภิน
โสภิน
Written by: 06.08.2022

แนวทางด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

นางสาวกาญจนา
นางสาวกาญจนา
Written by: 06.08.2022

กชพร
กชพร
Written by: 06.08.2022

นางดีรูบา
นางดีรูบา
Written by: 06.08.2022

แนวทางในการจัดกิจกรรทการเรียนรู้