เรียนรู้สู่การเป็นครูกระบวนกร

เรียนรู้สู่การเป็นครูกระบวนกร

ผ่านไปแล้ว
August 6th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
กระบวนกรเพื่อการเรียนรู้ คืออะไร ทำไมถึงสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ในทุกยุคทุกสมัย มาร่วมกันหาคำตอบให้ถึงแก่นว่าต้องเริ่มอย่างไร พร้อมด้วยสถานการณ์ชวนฝึก เพื่อนำไปตกผลึกต่อในพื้นที่ของเรา เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ก้อย-
ก้อย-
Written by: 06.08.2022

-pk’
-pk’
Written by: 06.08.2022

แนวทางในการออกแบบกิจกรม

นางสาวอมตรต
นางสาวอมตรต
Written by: 06.08.2022

ได้หลักการแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยตัวผู้สอนต้องออกแบบการเรียนรู้โดยเป็นครูกระบวนกร จะสามารถทำให้นักเรียนเกิดปัญญา

นางสาวจินตนา
นางสาวจินตนา
Written by: 06.08.2022

มณิสรา
มณิสรา
Written by: 06.08.2022

ได้ทราบทักษะการเป็นกระบวนกร และจะนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

น.ส.ปอรวีร์
น.ส.ปอรวีร์
Written by: 06.08.2022

ได้รับความรู้ แนวคิด ที่นำไปปรับใช้ได้ดี

นางนันทวัน
นางนันทวัน
Written by: 06.08.2022

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง

นางสาวฐิติชญา
นางสาวฐิติชญา
Written by: 06.08.2022

ได้รับความรู้ในการสอนผู้เรียน ทำให้การเรียนการสอนน่าสนใจ ผู้เรียนสามารถเเสดงความคิดความรู้สึกของตัวเองได้อย่างอิสระ

สายฝน
สายฝน
Written by: 06.08.2022

การสร้างสื่อนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสสอนที่ทันสมัยและหลากหลาย

นางสาวสุกัลยา
นางสาวสุกัลยา
Written by: 06.08.2022

ได้เรียนรู้ในหัวข้อใหม่ๆค่ะ

ลัดดา
ลัดดา
Written by: 06.08.2022

นางสาวอรุณรัตน์
นางสาวอรุณรัตน์
Written by: 06.08.2022

Jinnanut
Jinnanut
Written by: 06.08.2022

เทคนิคการสอน

เพ็ญศรี
เพ็ญศรี
Written by: 06.08.2022

กุลวรรณ
กุลวรรณ
Written by: 06.08.2022

เทคนิคหลากหลาย

ชัว
ชัว
Written by: 06.08.2022

การออกแบกิจกรรมการเรียนรู้

จุฑารัตน์รตี
จุฑารัตน์รตี
Written by: 06.08.2022

thachamas
thachamas
Written by: 06.08.2022

ได้ทราบมุมมองใหม่ ๆ ในการเรียนรู้

ปุณยาพร
ปุณยาพร
Written by: 06.08.2022

น.ส.กัญญ์วรา
น.ส.กัญญ์วรา
Written by: 06.08.2022