เรียนรู้สู่การเป็นครูกระบวนกร

เรียนรู้สู่การเป็นครูกระบวนกร

ผ่านไปแล้ว
August 6th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
กระบวนกรเพื่อการเรียนรู้ คืออะไร ทำไมถึงสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ในทุกยุคทุกสมัย มาร่วมกันหาคำตอบให้ถึงแก่นว่าต้องเริ่มอย่างไร พร้อมด้วยสถานการณ์ชวนฝึก เพื่อนำไปตกผลึกต่อในพื้นที่ของเรา เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

สุกัญญา
สุกัญญา
Written by: 06.08.2022

KruKlang
KruKlang
Written by: 06.08.2022

นางสาวมณีรัตน์
นางสาวมณีรัตน์
Written by: 06.08.2022

ศิริพร
ศิริพร
Written by: 06.08.2022

การออกแบบการสอน

โซฟีญา
โซฟีญา
Written by: 06.08.2022

นายบัณฑิต
นายบัณฑิต
Written by: 06.08.2022

ครูนุ
ครูนุ
Written by: 06.08.2022

ปัฐมวรรณ นามีผล
ปัฐมวรรณ นามีผล
Written by: 06.08.2022

สนุกและได้ความรู้มากเลยค่ะ อยากให้จัดอีกนะคะ

นางสาวกาญจนา
นางสาวกาญจนา
Written by: 06.08.2022

ได้เพิ่มควาทรู้ดี

Krunok
Krunok
Written by: 06.08.2022

ได้แนวทางในการนำไปจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยใช้ทักษะการออกแบบ

นายวิญญู
นายวิญญู
Written by: 06.08.2022

Anchana
Anchana
Written by: 06.08.2022

ได้แนวคิดในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นำไปประยุกต์ใช้ให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น

สมใจ
สมใจ
Written by: 06.08.2022

ขั้นตอน เทคนิคมรการเป็นครูกระบวนกร

นางสาวปนิดา
นางสาวปนิดา
Written by: 06.08.2022

-

Aor
Aor
Written by: 06.08.2022

กระบวนกร การฟังอย่างลึกซึ้ง

นางสาวกันทิชา
นางสาวกันทิชา
Written by: 06.08.2022

สุธิดา
สุธิดา
Written by: 06.08.2022

ปริญ
ปริญ
Written by: 06.08.2022

ได้ความรู้ดีมากๆค่ะ

วสันต์ชัย
วสันต์ชัย
Written by: 06.08.2022

วรญา
วรญา
Written by: 06.08.2022

วิธีการสอนให้สนุกขึ้น