เรียนรู้สู่การเป็นครูกระบวนกร

เรียนรู้สู่การเป็นครูกระบวนกร

ผ่านไปแล้ว
August 6th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
กระบวนกรเพื่อการเรียนรู้ คืออะไร ทำไมถึงสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ในทุกยุคทุกสมัย มาร่วมกันหาคำตอบให้ถึงแก่นว่าต้องเริ่มอย่างไร พร้อมด้วยสถานการณ์ชวนฝึก เพื่อนำไปตกผลึกต่อในพื้นที่ของเรา เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

แสงเดือน
แสงเดือน
Written by: 06.08.2022

Xie_Gun
Xie_Gun
Written by: 06.08.2022

ได้เทคนิคกระบวนการที่จะนำไปปรับใช้ การโยงประสบการณ์ระหว่างครูนักเรียน

กรรณิการ์
กรรณิการ์
Written by: 06.08.2022

ฐานิตย์
ฐานิตย์
Written by: 06.08.2022

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

แอน
แอน
Written by: 06.08.2022

ใช้ในการเรียนการสอน

ประกายแก้ว
ประกายแก้ว
Written by: 06.08.2022

ORACHA
ORACHA
Written by: 06.08.2022

การออกแบบบทเรียนเพื่อให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้

ปัญณิดา
ปัญณิดา
Written by: 06.08.2022

ได้เข้าใจวิธีและกระบวนการเรียนรู้แบบกระบวนกร

จินดาพร
จินดาพร
Written by: 06.08.2022

ธรินรักษ์
ธรินรักษ์
Written by: 06.08.2022

ความรู้ในการกระบวนการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่นักเรียน

สรรค์สุรางค์
สรรค์สุรางค์
Written by: 06.08.2022

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

นางสาวรสริน
นางสาวรสริน
Written by: 06.08.2022

ได้รับความรู้มากมายคะ

PatomKeawsin
PatomKeawsin
Written by: 06.08.2022

นายโอฬาร
นายโอฬาร
Written by: 06.08.2022

ดีมาก

อมราพร
อมราพร
Written by: 06.08.2022

การออกแบบการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

ศุภาวรรณ
ศุภาวรรณ
Written by: 06.08.2022

ได้รับความรู้เพื่อนำไปออกแบบการจัดการเรียนรู้

สุเนตร
สุเนตร
Written by: 06.08.2022

ได้รู้จักหลักการออกแบบประสบการณ์เรียนรู้มากขึ้น

นายวิชญ์รุจ
นายวิชญ์รุจ
Written by: 06.08.2022

-

กฤติยาภรณ์
กฤติยาภรณ์
Written by: 06.08.2022

นางรวงทอง
นางรวงทอง
Written by: 06.08.2022