เรียนรู้สู่การเป็นครูกระบวนกร

เรียนรู้สู่การเป็นครูกระบวนกร

ผ่านไปแล้ว
August 6th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
กระบวนกรเพื่อการเรียนรู้ คืออะไร ทำไมถึงสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ในทุกยุคทุกสมัย มาร่วมกันหาคำตอบให้ถึงแก่นว่าต้องเริ่มอย่างไร พร้อมด้วยสถานการณ์ชวนฝึก เพื่อนำไปตกผลึกต่อในพื้นที่ของเรา เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ปรีชา
ปรีชา
Written by: 06.08.2022

วิมล
วิมล
Written by: 06.08.2022

นางสุนิษา
นางสุนิษา
Written by: 06.08.2022

นางเพ็ญนภา
นางเพ็ญนภา
Written by: 06.08.2022

ประยุกต์ต่อยอดผลงานเชี่ยวชาญ

Khwankamon
Khwankamon
Written by: 06.08.2022

นางสาวบุญน้อม
นางสาวบุญน้อม
Written by: 06.08.2022

นันทิยา
นันทิยา
Written by: 06.08.2022

นางดวงรัตน์
นางดวงรัตน์
Written by: 06.08.2022

สร้างแนวทางในการออกแบบการเรียนรู้

เพชรรัตน์
เพชรรัตน์
Written by: 06.08.2022

ได้แนวคิดแนวทางในการนำไปใช้ได้จริงในการเริ่มเป็น"กระบวนกร"

นางสาวนารีภัทร
นางสาวนารีภัทร
Written by: 06.08.2022

นางสาวสรญา
นางสาวสรญา
Written by: 06.08.2022

ได้พัฒนาศักยภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้เืพื่อพัฒนาเด็กตามเป้าหมายที่ต้องการ

หน่อย
หน่อย
Written by: 06.08.2022

ออกแบบกิจกรรมเหมาะสมกับวัยและธรรมชาติทางอารมณ์

ธนวรรณ
ธนวรรณ
Written by: 06.08.2022

ความรู้

Nathachanon
Nathachanon
Written by: 06.08.2022

Pimpaporn
Pimpaporn
Written by: 06.08.2022

นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้จริง

นางสาวอภิรดี
นางสาวอภิรดี
Written by: 06.08.2022

ขวัญแก้ว
ขวัญแก้ว
Written by: 06.08.2022

ได้แนวคิดสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้และการออกแบบการสอนให้มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาเด็กให้มีความรู้ต่อไปด้วยกระบวนที่ดี

นางสาวนภาวรรณ
นางสาวนภาวรรณ
Written by: 06.08.2022

นำความรู้ สู่กระบวนการปฏิบัติ

นางพณารัตน์
นางพณารัตน์
Written by: 06.08.2022

แนวทางการจัดการเรียนการสอน

นางสาวพิชญา
นางสาวพิชญา
Written by: 06.08.2022