เรียนรู้สู่การเป็นครูกระบวนกร

เรียนรู้สู่การเป็นครูกระบวนกร

ผ่านไปแล้ว
August 6th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
กระบวนกรเพื่อการเรียนรู้ คืออะไร ทำไมถึงสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ในทุกยุคทุกสมัย มาร่วมกันหาคำตอบให้ถึงแก่นว่าต้องเริ่มอย่างไร พร้อมด้วยสถานการณ์ชวนฝึก เพื่อนำไปตกผลึกต่อในพื้นที่ของเรา เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Sct Junior
Sct Junior
Written by: 06.08.2022

นางสาวกัญญา
นางสาวกัญญา
Written by: 06.08.2022

เทคนิคใช้ในการเรียนการสอน

บัญชา
บัญชา
Written by: 06.08.2022

แนวทางการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบใหม่ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน

กฤษณา
กฤษณา
Written by: 06.08.2022

กระบวนการออกแบบ

นางสุวรรณี
นางสุวรรณี
Written by: 06.08.2022

สามารถนำความรู้ไปใช้ได้

นุชธิชา
นุชธิชา
Written by: 06.08.2022

สถาพงษ์
สถาพงษ์
Written by: 06.08.2022

(heart) ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรและคณะผู้จัดทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ (starry heart) ได้ประโยชน์และเปิดโลกความคิดของผมมากๆๆ ครับ (hands put together)

นุชรี
นุชรี
Written by: 06.08.2022

นางประพาภรณ์
นางประพาภรณ์
Written by: 06.08.2022

KruKhiednoi
KruKhiednoi
Written by: 06.08.2022

หลักการในการออกแบบเพื่อการจัดการเรียนรู้โดยยึด "กระบวนกร"

รุจิรา
รุจิรา
Written by: 06.08.2022

ดีมากค่ะ

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 06.08.2022

สนุกและได้สาระความรู้ค่ะ

ปิยธิดา
ปิยธิดา
Written by: 06.08.2022

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 06.08.2022

ปาลิตา
ปาลิตา
Written by: 06.08.2022

แนวทางการจัดการเรียนรู้

สุนีย์
สุนีย์
Written by: 06.08.2022

เป็นการเข้าค่วมอบรมที่สามารถนำไปต่อยอดในการออกแบบการเรียนรู้

นางวาสนา
นางวาสนา
Written by: 06.08.2022

ได้ความสนุก และเห็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมกรรมแบบครูกระบวนกร

นางสาววรรณอุไร
นางสาววรรณอุไร
Written by: 06.08.2022

นางสาวสุวณีย์
นางสาวสุวณีย์
Written by: 06.08.2022

weerapan
weerapan
Written by: 06.08.2022