Home Room โฮมใจ

Home Room โฮมใจ

ผ่านไปแล้ว
July 16th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
โฮมรูมอย่างไร เพื่อให้นักเรียนมั่นใจ ในการเรียนการสอน การแก้ปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งช่วยแนะนำ แนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริม ต่อยอด นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ พร้อม บอกเล่าประสบการณ์การโฮมรูม สู่เพื่อนครู เพื่อฟื้นฟู ผู้เรียน เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวอัญชัน
นางสาวอัญชัน
Written by: 16.07.2022

รับแนวคิดดีๆ

weerapan
weerapan
Written by: 16.07.2022

ครูไก่
ครูไก่
Written by: 16.07.2022

นายอนนท์
นายอนนท์
Written by: 16.07.2022

นางสาวชนกนาถ
นางสาวชนกนาถ
Written by: 16.07.2022

ได้แนวคิดและกิจกรรมดีๆ ไปประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมโฮมรูม

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 16.07.2022

เสริมสร้างกำลังใจครู

นางสาวหทัยรัตน์
นางสาวหทัยรัตน์
Written by: 16.07.2022

การจัดกิจกรรมในห้องเรียน

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 16.07.2022

-

นางสาวกัญญา
นางสาวกัญญา
Written by: 16.07.2022

พรชนก
พรชนก
Written by: 16.07.2022

San Junior
San Junior
Written by: 16.07.2022

อรทัย
อรทัย
Written by: 16.07.2022

นางวาสนา
นางวาสนา
Written by: 16.07.2022

ได้รับฟังความคิดเห็นจากที่หลากหลายเกี่ยวกับกิจกรรมโฮมรูม ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับนักเรียนได้ดีขึ้น

Geegee Jill Zoey
Geegee Jill Zoey
Written by: 16.07.2022

ปิยธิดา
ปิยธิดา
Written by: 16.07.2022

ได้ความรู้และแนวคิดจากวิทยากรและเพื่อนครูหลายๆท่าน ที่สามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

ชมลพร
ชมลพร
Written by: 16.07.2022

รุจิรา
รุจิรา
Written by: 16.07.2022

ดีมากค่ะ

นางจิราภรณ์
นางจิราภรณ์
Written by: 16.07.2022

นางสาวสุวณีย์
นางสาวสุวณีย์
Written by: 16.07.2022

นางสาววรรณอุไร
นางสาววรรณอุไร
Written by: 16.07.2022