Home Room โฮมใจ

Home Room โฮมใจ

ผ่านไปแล้ว
July 16th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
โฮมรูมอย่างไร เพื่อให้นักเรียนมั่นใจ ในการเรียนการสอน การแก้ปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งช่วยแนะนำ แนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริม ต่อยอด นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ พร้อม บอกเล่าประสบการณ์การโฮมรูม สู่เพื่อนครู เพื่อฟื้นฟู ผู้เรียน เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Thanattwan
Thanattwan
Written by: 16.07.2022

มีความเข้าใจและอยากจัดกิจกรรมโฮมรูมมากยิ่งขึ้น

ณิชาพัฒณ์
ณิชาพัฒณ์
Written by: 16.07.2022

สมเกียรติ์
สมเกียรติ์
Written by: 16.07.2022

สมเกียรติ
สมเกียรติ
Written by: 16.07.2022

ดีมากการจัดกิจกรรม

นางสาวชัญญานุช
นางสาวชัญญานุช
Written by: 16.07.2022

D

จิราภรณ์
จิราภรณ์
Written by: 16.07.2022

แนวทางในการจัดกิจกรรมโฮมรูม

กรรวี
กรรวี
Written by: 16.07.2022

นางสาวอุบลรัตน์
นางสาวอุบลรัตน์
Written by: 16.07.2022

นางสาวแวววิไล
นางสาวแวววิไล
Written by: 16.07.2022

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนคติ แนวทาง ในการนำมาปรับใช้เสริมสร้างนักเรียน