Home Room โฮมใจ

Home Room โฮมใจ

ผ่านไปแล้ว
July 16th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
โฮมรูมอย่างไร เพื่อให้นักเรียนมั่นใจ ในการเรียนการสอน การแก้ปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งช่วยแนะนำ แนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริม ต่อยอด นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ พร้อม บอกเล่าประสบการณ์การโฮมรูม สู่เพื่อนครู เพื่อฟื้นฟู ผู้เรียน เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวฐิติพร
นางสาวฐิติพร
Written by: 16.07.2022

Nittaya
Nittaya
Written by: 16.07.2022

เยี่ยมขออนุญาตติดตามอีกนะคะ

นางสาววาสนา
นางสาววาสนา
Written by: 16.07.2022

จุฑา​มาส
จุฑา​มาส
Written by: 16.07.2022

ได้เทคนิคนำไปทำโฮมรูมกับเด็กๆ และได้แรงเสริมกำลังใจดีๆค่ะ

นางวารุณี
นางวารุณี
Written by: 16.07.2022

ได้รับความรู้และกิจกรรมดีที่จะนำไปใช้กับนักเรียน

Somkid
Somkid
Written by: 16.07.2022

ได้รับความรู้มุมมองที่ใหม่ๆในการจัดกิจกรรม homeroom และจะนำมาปรับใช้ในห้องเรียนค่ะ

โคมเพชร
โคมเพชร
Written by: 16.07.2022

ได้มากค่ะ

นางสาวคามีซะห์
นางสาวคามีซะห์
Written by: 16.07.2022

ดีคะ

อุทัย
อุทัย
Written by: 16.07.2022

ได้ความรู้ดีมากค่ะ

ครูโอ๋
ครูโอ๋
Written by: 16.07.2022

พัฒนากิจกรรมโฮมรูมในห้องเรียน

นางณัฐรดา
นางณัฐรดา
Written by: 16.07.2022

Tipsuda
Tipsuda
Written by: 16.07.2022

อรอุมา
อรอุมา
Written by: 16.07.2022

นางสาวเยาวภา
นางสาวเยาวภา
Written by: 16.07.2022

นางคนึงนุช  ภูวนัยภักดี
นางคนึงนุช ภูวนัยภักดี
Written by: 16.07.2022

นางสาวสุภัค
นางสาวสุภัค
Written by: 16.07.2022

ณัฐธิชา
ณัฐธิชา
Written by: 16.07.2022

ทำให้เห็นภาพมุมมมองใหม่ๆของการโฮมรูมมากขึ้นยิ่ง

พรนภา
พรนภา
Written by: 16.07.2022

การใช้กลยุทธ์ ในคาบโฮมรูมในห้องเรียน

นางฐศุภากร
นางฐศุภากร
Written by: 16.07.2022

สนุก

นางวัชรี
นางวัชรี
Written by: 16.07.2022

นำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน