Home Room โฮมใจ

Home Room โฮมใจ

ผ่านไปแล้ว
July 16th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
โฮมรูมอย่างไร เพื่อให้นักเรียนมั่นใจ ในการเรียนการสอน การแก้ปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งช่วยแนะนำ แนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริม ต่อยอด นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ พร้อม บอกเล่าประสบการณ์การโฮมรูม สู่เพื่อนครู เพื่อฟื้นฟู ผู้เรียน เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวอรวรรณ
นางสาวอรวรรณ
Written by: 16.07.2022

นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการโฮมรูม

กรวรรณ
กรวรรณ
Written by: 16.07.2022

นางสาวพรวิภา
นางสาวพรวิภา
Written by: 16.07.2022

ดีมากค่ะ

rung
rung
Written by: 16.07.2022

การใช้ใจในการดูแลนักเรียน

สนธยา
สนธยา
Written by: 16.07.2022

ประภาศรี
ประภาศรี
Written by: 16.07.2022

กิจกรรมโฮมรูมที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์

ศิริวรรณ
ศิริวรรณ
Written by: 16.07.2022

วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
Written by: 16.07.2022

ปุณ
ปุณ
Written by: 16.07.2022

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 16.07.2022

Nuntinee
Nuntinee
Written by: 16.07.2022

อินทิรารัตน์
อินทิรารัตน์
Written by: 16.07.2022

ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง อาชีพครูเป็นงานที่ทำตลอดเวลาไม่ได้ทำเฉพาะในชั่วโมงสอนหรือเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น

นางสาวรัตนาภรณ์
นางสาวรัตนาภรณ์
Written by: 16.07.2022

ดีค่ะ

อรทัย
อรทัย
Written by: 16.07.2022

นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

b.b
b.b
Written by: 16.07.2022

ดีมากๆ

นางสาววชิราภรณ์
นางสาววชิราภรณ์
Written by: 16.07.2022

TIDTEENIN
TIDTEENIN
Written by: 16.07.2022

ได้ไอเดียในการจัดกิจกรรมโฮมรูม

พิกุลทอง
พิกุลทอง
Written by: 16.07.2022

ได้เรียนรู้วิธีการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนขึ้น

mix
mix
Written by: 16.07.2022

การจัดกิจกรรมโฮมรูม

รัตชนก
รัตชนก
Written by: 16.07.2022

สุดยอดคะ