Home Room โฮมใจ

Home Room โฮมใจ

ผ่านไปแล้ว
July 16th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
โฮมรูมอย่างไร เพื่อให้นักเรียนมั่นใจ ในการเรียนการสอน การแก้ปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งช่วยแนะนำ แนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริม ต่อยอด นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ พร้อม บอกเล่าประสบการณ์การโฮมรูม สู่เพื่อนครู เพื่อฟื้นฟู ผู้เรียน เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Khomis
Khomis
Written by: 16.07.2022

ได้ความรู้มากมาย

นางสาวรัตนา
นางสาวรัตนา
Written by: 16.07.2022

นางสาวชนิตร์นันท์
นางสาวชนิตร์นันท์
Written by: 16.07.2022

นางสาวกัญญารัตน์
นางสาวกัญญารัตน์
Written by: 16.07.2022

รุ่งรวี
รุ่งรวี
Written by: 16.07.2022

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 16.07.2022

อมรรัตน์
อมรรัตน์
Written by: 16.07.2022

หนุงหนิง
หนุงหนิง
Written by: 16.07.2022

ได้วิธีการพูดคุยกับเด็กๆ

อาจารย์อรชุมา
อาจารย์อรชุมา
Written by: 16.07.2022

บุญญาภา
บุญญาภา
Written by: 16.07.2022

การจัดกิจกรรมโฮมรูมมีหลายรูปแบบ

รำไพ
รำไพ
Written by: 16.07.2022

ได้ข้อคิดดีๆไปปรับใช้กับเด็กๆค่ะ

อังสนา
อังสนา
Written by: 16.07.2022

จินตนา
จินตนา
Written by: 16.07.2022

การสร้างกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ

นิชชิมา
นิชชิมา
Written by: 16.07.2022

การรับรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมที่ดีมากค่ะ..

นางสาวมีด๊ะ
นางสาวมีด๊ะ
Written by: 16.07.2022

Daranee
Daranee
Written by: 16.07.2022

แนวทางการโฮมรูมเพื่อนำไปปรับใช้ค่ะ

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 16.07.2022

นำความรู้ใหม่ไปต่อยอดการจัดการเรียนการสอน

JJ
JJ
Written by: 16.07.2022

รัชฎาวรรณ
รัชฎาวรรณ
Written by: 16.07.2022

นางสาวอังคณา
นางสาวอังคณา
Written by: 16.07.2022