คุยกับนักจิต ปรับความคิด พิชิตความเครียด

คุยกับนักจิต ปรับความคิด พิชิตความเครียด

ผ่านไปแล้ว
June 4th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
"เรียนรู้จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว วิธีการปรับพฤติกรรมและการสร้างวินัยเชิงบวก พร้อมการให้คำปรึกษาการรักษาบาดแผลทางใจในวัยเด็ก" เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 04.06.2022

อ.ดร.ผกาวรรณ
อ.ดร.ผกาวรรณ
Written by: 04.06.2022

บุญชูพร
บุญชูพร
Written by: 04.06.2022

นางมาลินี
นางมาลินี
Written by: 04.06.2022

การพัฒนาสมองซีกซ้ายของเด็กปฐมวัย

Wanlop
Wanlop
Written by: 04.06.2022

ขวัญข้าว
ขวัญข้าว
Written by: 04.06.2022

ได้เรียนรู้จากมุมมองของคนหลากหลายช่วงวัย ความรู้วิธีจัดการความเครียดแบบเป็นขั้นตอน

b.b
b.b
Written by: 04.06.2022

ดีมากๆ

ทิพวรรณ
ทิพวรรณ
Written by: 04.06.2022

ภัทรศยา
ภัทรศยา
Written by: 04.06.2022

Sumana
Sumana
Written by: 04.06.2022

นางสาวสรญา
นางสาวสรญา
Written by: 04.06.2022

ได้เทคนิคการแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

อินทิรารัตน์
อินทิรารัตน์
Written by: 04.06.2022

ตรงใจ

Suneerat
Suneerat
Written by: 04.06.2022

นางสาววริทธิ์ฐา
นางสาววริทธิ์ฐา
Written by: 04.06.2022

ทำให้เข้าใจวิถีความเครียด ใช้ในการสอนและการรับมือ

Dawsao
Dawsao
Written by: 04.06.2022

นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

นางดวงกมล
นางดวงกมล
Written by: 04.06.2022

ดีมากค่ะ

ครูอั๋น
ครูอั๋น
Written by: 04.06.2022

นายมูฮัมหมัด
นายมูฮัมหมัด
Written by: 04.06.2022

ปิ่นนรี
ปิ่นนรี
Written by: 04.06.2022

ดีมากค่ะ น่าสนใจ

รัตชนก
รัตชนก
Written by: 04.06.2022

ปรับใช้กับตัวเอง และใช้ในการทำงาน