คุยกับนักจิต ปรับความคิด พิชิตความเครียด

คุยกับนักจิต ปรับความคิด พิชิตความเครียด

ผ่านไปแล้ว
June 4th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
"เรียนรู้จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว วิธีการปรับพฤติกรรมและการสร้างวินัยเชิงบวก พร้อมการให้คำปรึกษาการรักษาบาดแผลทางใจในวัยเด็ก" เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

อิสราภรณ์
อิสราภรณ์
Written by: 04.06.2022

Arawa
Arawa
Written by: 04.06.2022

วิทยากรให้ความรู้ได้ดีมากค่ะ นำไปใช้ได้จริงๆ สื่อการสอนเข้าใจง่าย

วราพร
วราพร
Written by: 04.06.2022

นำไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ชินเจฮา
ชินเจฮา
Written by: 04.06.2022

ลัคนา
ลัคนา
Written by: 04.06.2022

นางกาญจนา
นางกาญจนา
Written by: 04.06.2022

การนำไปใช้ในการเรียนการสอน การทำความเข้าใจในตีวเด็ก

นางสาวบุญน้อม
นางสาวบุญน้อม
Written by: 04.06.2022

ดวงแก้ว
ดวงแก้ว
Written by: 04.06.2022

เข้าใจนักเรียนมากขึ้นและรู้วิธีว่าครูควรแก้ปัญหาของนักเรียนอย่างไร

สุภาภรณ์
สุภาภรณ์
Written by: 04.06.2022

เข้าใจความเครียดของตนเองและสาเหตุความเครียดของผู้อื่น นำไปปรับใช้ได้ค่ะ

อรัญญา
อรัญญา
Written by: 04.06.2022

Pimpaporn
Pimpaporn
Written by: 04.06.2022

สามารถนำไปปรับใช้กับการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น

ธนวรรณ
ธนวรรณ
Written by: 04.06.2022

ความรู้

เบญจวรรณ
เบญจวรรณ
Written by: 04.06.2022

ได้รับความรู้ในการจัดการความเครียดได้ดีขึ้นค่ะ

ต้นปาล์ม
ต้นปาล์ม
Written by: 04.06.2022

ได้รู้จะประเภทของความเครียด

นางสาวโชติกา
นางสาวโชติกา
Written by: 04.06.2022

พอใจ

นางสาวนารีภัทร
นางสาวนารีภัทร
Written by: 04.06.2022

นางสุวรรณา
นางสุวรรณา
Written by: 04.06.2022

นางสาวอุษา
นางสาวอุษา
Written by: 04.06.2022

การบริหารจัดการความเครียด

นางสมทรัพย์
นางสมทรัพย์
Written by: 04.06.2022

ความรู้ และแนวทางการจัดกับความเครียด สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง

น.ส.สมเจตน์
น.ส.สมเจตน์
Written by: 04.06.2022