คุยกับนักจิต ปรับความคิด พิชิตความเครียด

คุยกับนักจิต ปรับความคิด พิชิตความเครียด

ผ่านไปแล้ว
June 4th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
"เรียนรู้จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว วิธีการปรับพฤติกรรมและการสร้างวินัยเชิงบวก พร้อมการให้คำปรึกษาการรักษาบาดแผลทางใจในวัยเด็ก" เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

พิจิตรา
พิจิตรา
Written by: 04.06.2022

นางจิรา
นางจิรา
Written by: 04.06.2022

ดารารัตน์ ไชยสาร
ดารารัตน์ ไชยสาร
Written by: 04.06.2022

ชลลดา
ชลลดา
Written by: 04.06.2022

ได้รับความรู้ในเรื่องการจัดการกับความเครียดที่คาดว่าสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

อามีนะ
อามีนะ
Written by: 04.06.2022

พิณทิพย์
พิณทิพย์
Written by: 04.06.2022

นูรมา
นูรมา
Written by: 04.06.2022

สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้

กนกพร
กนกพร
Written by: 04.06.2022

การผ่อนคลายความเครียด

พัฒณ์ณรี
พัฒณ์ณรี
Written by: 04.06.2022

นางสาวกิติญา
นางสาวกิติญา
Written by: 04.06.2022

-