คุยกับนักจิต ปรับความคิด พิชิตความเครียด

คุยกับนักจิต ปรับความคิด พิชิตความเครียด

ผ่านไปแล้ว
June 4th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
"เรียนรู้จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว วิธีการปรับพฤติกรรมและการสร้างวินัยเชิงบวก พร้อมการให้คำปรึกษาการรักษาบาดแผลทางใจในวัยเด็ก" เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

พระทัศน์
พระทัศน์
Written by: 04.06.2022

เกศณีย์
เกศณีย์
Written by: 04.06.2022

เป็นประโยชน์มากค่ะ

ประวัลย์รัตน์
ประวัลย์รัตน์
Written by: 04.06.2022

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 04.06.2022

การเข้าใจและจัดการความเครียด

danai phothisurin
danai phothisurin
Written by: 04.06.2022

สามารถนำไปประยุกต์ได้อย่างดีมากๆ

Happy
Happy
Written by: 04.06.2022

ได้รู้จักวิธีการจัดการความเครียด และการแนะนำแนะแนวเกี่ยวกับความเครียดของนักเรียน

P
P
Written by: 04.06.2022

นายยุทธพงษ์
นายยุทธพงษ์
Written by: 04.06.2022

สุคนธ์
สุคนธ์
Written by: 04.06.2022

นัฐชยพชร
นัฐชยพชร
Written by: 04.06.2022

รู้จักวิธีการจัดการกับความเครียด ซึ่งเป็นหัวข้อที่ดีมากค่ะ เพราะทำงานเครียดทุกวัน

ว่าที่ร.ต.ประสพชัย
ว่าที่ร.ต.ประสพชัย
Written by: 04.06.2022

วิทยากรให้ความรู้ดีมาก

นางดวงเพ็ญ
นางดวงเพ็ญ
Written by: 04.06.2022

นำความรู้ไปแรับใบ้กับการเข้าถึงตัวเด็ก

นายอนุพงษ์
นายอนุพงษ์
Written by: 04.06.2022

ดีมาก

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 04.06.2022

อินอาม
อินอาม
Written by: 04.06.2022

ขอบคุณมากๆๆค่ะ...สำหรับความรู้วันนี้

ปี
ปี
Written by: 04.06.2022

ทำให้ได้รับความรู้ และนำมาใช้เพื่อการปฏิบัติประจำวัน

น.ส นูรไอนี
น.ส นูรไอนี
Written by: 04.06.2022

นางสุวลักษณ์
นางสุวลักษณ์
Written by: 04.06.2022

ได้รับแนวทางการสังเกตความเครียดของนักเรียน

มะลิวัลย์
มะลิวัลย์
Written by: 04.06.2022

การกำจัดความเครียม

Krupra
Krupra
Written by: 04.06.2022

สุดยอดค่ะ