คุยกับนักจิต ปรับความคิด พิชิตความเครียด

คุยกับนักจิต ปรับความคิด พิชิตความเครียด

ผ่านไปแล้ว
June 4th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
"เรียนรู้จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว วิธีการปรับพฤติกรรมและการสร้างวินัยเชิงบวก พร้อมการให้คำปรึกษาการรักษาบาดแผลทางใจในวัยเด็ก" เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นายวิษณุ
นายวิษณุ
Written by: 04.06.2022

นางสาวศศิธร
นางสาวศศิธร
Written by: 04.06.2022

ศรีกัญภัสสร์
ศรีกัญภัสสร์
Written by: 04.06.2022

ได้ร่วมทำแบบทดสอบความเครียด ดี เพราะได้รู้ระดับความเครียดของตนเองไปด้วย จะได้ดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสม

กาญจนา
กาญจนา
Written by: 04.06.2022

มากคะ

นางสาววราวรรณ บุญประสพ
นางสาววราวรรณ บุญประสพ
Written by: 04.06.2022

ทัสณี
ทัสณี
Written by: 04.06.2022

นางสาวมณีรัตนา
นางสาวมณีรัตนา
Written by: 04.06.2022

ดีมากค่ะ

Nuengruthai
Nuengruthai
Written by: 04.06.2022

ปทุมเมศ
ปทุมเมศ
Written by: 04.06.2022

นางสาววโรทัย
นางสาววโรทัย
Written by: 04.06.2022

วิธีลดเครียด

นางสาวสุทธิกานต์
นางสาวสุทธิกานต์
Written by: 04.06.2022

รู้ถึงวิธีการจัดการกับความเครียด

นายปรัชญา
นายปรัชญา
Written by: 04.06.2022

มีความรู้มากขึ้น

นางกาญจนา
นางกาญจนา
Written by: 04.06.2022

เรื่องความเครียด

Sommai yimthanom
Sommai yimthanom
Written by: 04.06.2022

ปาริชาติ
ปาริชาติ
Written by: 04.06.2022

วิทแนะนำดีมาก

นางสาวตอยยีบะห์
นางสาวตอยยีบะห์
Written by: 04.06.2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล
Written by: 04.06.2022

สีนวล
สีนวล
Written by: 04.06.2022

วีรชน
วีรชน
Written by: 04.06.2022

นางนัยเนตร
นางนัยเนตร
Written by: 04.06.2022