ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

ผ่านไปแล้ว
March 19th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Flipgrid แอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการสนทนาอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือสะท้อนความคิดที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อวิดิโอคลิปช่วยสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้มีชีวิต เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม2565 เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

looknam Mickeys
looknam Mickeys
Written by: 18.03.2022

อศัลยา
อศัลยา
Written by: 19.03.2022

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 19.03.2022

นางสาวชนิตร์นันท์
นางสาวชนิตร์นันท์
Written by: 19.03.2022

ได้เรียนรู้ห้องเรียนออนไลน์ใหม่ๆ

นุชรี
นุชรี
Written by: 19.03.2022

สุนันทา
สุนันทา
Written by: 19.03.2022

นางรัตชนก
นางรัตชนก
Written by: 19.03.2022

สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ดีเยี่ยมคะ

นางปรียารัตน์
นางปรียารัตน์
Written by: 19.03.2022

สนุก

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 19.03.2022

-

นางสาวมีด๊ะ
นางสาวมีด๊ะ
Written by: 19.03.2022

ควรจัดต่อไปค่ะ

San Junior
San Junior
Written by: 19.03.2022

ได้รับความรู้ใหม่ๆ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

นางอลิสรา
นางอลิสรา
Written by: 19.03.2022

นางสาวทิพวรรณ
นางสาวทิพวรรณ
Written by: 19.03.2022

นำไปปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอน

วิยดา
วิยดา
Written by: 19.03.2022

นางสุรีรัตน์
นางสุรีรัตน์
Written by: 19.03.2022

Panisara
Panisara
Written by: 19.03.2022

ได้เรียนรู้รูปแบบการสอนแบบใหม่ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ดีค่ะ

นางสาวสุวณีย์
นางสาวสุวณีย์
Written by: 19.03.2022

กุลวดี
กุลวดี
Written by: 19.03.2022

ได้รับรู้ถึงช่องทางการประเมินแบบใหม่

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 19.03.2022

weerapan
weerapan
Written by: 19.03.2022