ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

ผ่านไปแล้ว
March 19th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy

Flipgrid แอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการสนทนาอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือสะท้อนความคิดที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อวิดิโอคลิปช่วยสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้มีชีวิต เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม2565 เวลา 10:30 - 12:00 น.

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

เอกชัย
เอกชัย
Written by: 19.03.2022

วิมลนันท์
วิมลนันท์
Written by: 19.03.2022

ลัคนา
ลัคนา
Written by: 19.03.2022

ได้รู้จักแอปใหม่อีกตัวที่เอาไปปรับใช้กับนักเรียนได้

Chamaporn
Chamaporn
Written by: 19.03.2022

น.ส.สมเจตน์
น.ส.สมเจตน์
Written by: 19.03.2022

Palinee
Palinee
Written by: 19.03.2022

เนื้อหาก่อนนำไปสู่flipgrid น่าสนใจมาก เป็นประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของห้อฃเรียนในปัจจุบัน

Uncharee
Uncharee
Written by: 19.03.2022

ได้ update ความรู้ใหม่ๆค่ะ

นางสาวธัญพัฒน์
นางสาวธัญพัฒน์
Written by: 19.03.2022

ปุณ
ปุณ
Written by: 19.03.2022

การสร้างห้องเรียน การประเมินผลเพื่อพัฒนา

สุเนตร
สุเนตร
Written by: 19.03.2022

wansaeng
wansaeng
Written by: 19.03.2022

เนื้อเรื่องน่าสนใจ หลักการที่นำเสนอร่วมสมัย แต่ไม่ได้ปฏิบัติการและไม่เคยใช้มาก่อน ยังไม่ค่อยชัดเจนมากนัก

นางสาวพัชรินทร์
นางสาวพัชรินทร์
Written by: 19.03.2022

ได้รับความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสอนค่ะ

นางนภสร
นางนภสร
Written by: 19.03.2022

ดีมากค่ะ .ต้องใช้เวลาในการลองใช้ระบบต่อไแค่ะ

น.ส.กุลวัชร์
น.ส.กุลวัชร์
Written by: 19.03.2022

ประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

นางสาวอภิราพร
นางสาวอภิราพร
Written by: 19.03.2022

Jedsadintorn
Jedsadintorn
Written by: 19.03.2022

b.b
b.b
Written by: 19.03.2022

อริศรา
อริศรา
Written by: 19.03.2022

ต้องการให้มีโครงดีๆเช่นนี้อย้างต่อเนื่อง

นางกฤษติญา
นางกฤษติญา
Written by: 19.03.2022

นายเอกลักษณ์
นายเอกลักษณ์
Written by: 19.03.2022

มีความรู้เพิ่มขึ้น