ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

ผ่านไปแล้ว
March 19th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Flipgrid แอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการสนทนาอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือสะท้อนความคิดที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อวิดิโอคลิปช่วยสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้มีชีวิต เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม2565 เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Duangjai
Duangjai
Written by: 19.03.2022

มินา
มินา
Written by: 19.03.2022

นางสาวพรวิภา
นางสาวพรวิภา
Written by: 19.03.2022

เรียนรู้ app ประเมินผลนำไปใช้ในการวัดผลค่ะ

อภิญญา
อภิญญา
Written by: 19.03.2022

นางสาวนารีภัทร
นางสาวนารีภัทร
Written by: 19.03.2022

Amornrat
Amornrat
Written by: 19.03.2022

การใช้งาน flipgrid

นางสาวดาวรุ่ง
นางสาวดาวรุ่ง
Written by: 19.03.2022

สกาวเดือน
สกาวเดือน
Written by: 19.03.2022

นางสาวปรีช์ญภัทร
นางสาวปรีช์ญภัทร
Written by: 19.03.2022

ได้เรียนรู้รูปแบบการประเมินผล และการจัดการชั้นเรียนโดยใช้ Flipgrid

เสาวลักษณ์
เสาวลักษณ์
Written by: 19.03.2022

Sunisa
Sunisa
Written by: 19.03.2022

นางสาวชุลีพร
นางสาวชุลีพร
Written by: 19.03.2022

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการวัดผลที่อาจจะยุ่งในการสมัครของเด็กเล็ก

เพชรรัตน์
เพชรรัตน์
Written by: 19.03.2022

ได้รู้จักเครื่องมือใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนและครู ช่วยพัฒนาด้านการศึกษาได้มาก ขอบคุณค่ะ

กัญญาภัค
กัญญาภัค
Written by: 19.03.2022

สุทัพย์
สุทัพย์
Written by: 19.03.2022

อาจารย์อรชุมา
อาจารย์อรชุมา
Written by: 19.03.2022

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 19.03.2022

ได้รับความรู้นี้เพื่อไปพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด

เพลินใจ
เพลินใจ
Written by: 19.03.2022

นางสาวนิติยาภรณ์
นางสาวนิติยาภรณ์
Written by: 19.03.2022

นางสาวอังคณา
นางสาวอังคณา
Written by: 19.03.2022