ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

ผ่านไปแล้ว
March 19th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Flipgrid แอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการสนทนาอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือสะท้อนความคิดที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อวิดิโอคลิปช่วยสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้มีชีวิต เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม2565 เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ธมลวรรณ
ธมลวรรณ
Written by: 19.03.2022

แล้วจะนำไปลองใช้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

สุภัชชา
สุภัชชา
Written by: 19.03.2022

นางสาวเมธิณี
นางสาวเมธิณี
Written by: 19.03.2022

การทดลองใช้ flipgrid

นายนที
นายนที
Written by: 19.03.2022

ขอบคุณครับ

นางสาวภัทรริญญา
นางสาวภัทรริญญา
Written by: 19.03.2022

วิชาดา
วิชาดา
Written by: 19.03.2022

สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้

พิมพ์วลัญช์
พิมพ์วลัญช์
Written by: 19.03.2022

Uriwan
Uriwan
Written by: 19.03.2022

ดีมากค่ะที่มีการอบรมออนไลน์ไม่ต้องเดินทางไกลประหยัดค่าใช้จ่าย ได้ความรู้มากมายและมีเกียรติบัตรด้วย ขอบคุณมากค่ะ

Marisa
Marisa
Written by: 19.03.2022

นางสาวอัจจนาถ
นางสาวอัจจนาถ
Written by: 19.03.2022

สิทธิศักดิ์
สิทธิศักดิ์
Written by: 19.03.2022