ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

ผ่านไปแล้ว
March 19th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Flipgrid แอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการสนทนาอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือสะท้อนความคิดที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อวิดิโอคลิปช่วยสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้มีชีวิต เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม2565 เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวฐิตาภา
นางสาวฐิตาภา
Written by: 19.03.2022

Jittanan
Jittanan
Written by: 19.03.2022

พิรยา
พิรยา
Written by: 19.03.2022

ลัดดาวรรณ
ลัดดาวรรณ
Written by: 19.03.2022

สุภิรัตน์
สุภิรัตน์
Written by: 19.03.2022

ณภัชนันท์
ณภัชนันท์
Written by: 19.03.2022

Oraya
Oraya
Written by: 19.03.2022

Benyapa
Benyapa
Written by: 19.03.2022

รัตติกาล
รัตติกาล
Written by: 19.03.2022

ได้แนวคิดใหม่ๆในการประเมินผลงานนักเรียน

นางสาวบงกช
นางสาวบงกช
Written by: 19.03.2022

สามารถนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในงานของตนเอง​ และบอกต่อเพื่อนครูได้ค่ะ

นายอภิสิทธิ์
นายอภิสิทธิ์
Written by: 19.03.2022

ของขวัญ
ของขวัญ
Written by: 19.03.2022

Sriwan
Sriwan
Written by: 19.03.2022

ได้รับความรู้ใหม่ๆ

นางสาวนาริดา
นางสาวนาริดา
Written by: 19.03.2022

ได้รับความรู้และประโยชน์อย่างมากนำเอาไปใช้ในการเรียนการสอน

ผกามาศ
ผกามาศ
Written by: 19.03.2022

การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และวัดผลประเมินผล

นางสาวอารีรัตน์
นางสาวอารีรัตน์
Written by: 19.03.2022

ได้ความรู้และเรียนสิ่งใหม่ๆเพื่อไปใช้กับเด็กๆ

หนึ่งธิดา
หนึ่งธิดา
Written by: 19.03.2022

ได้รับความรู้เกี่ยวกับ flipgrid เเละการนำไปใช้ในชั้นเรียน

ภคพรกนก
ภคพรกนก
Written by: 19.03.2022

พัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นอีก

น.ส. ฟารีดา
น.ส. ฟารีดา
Written by: 19.03.2022

ได้ความรู้เพิ่มเติมอีกมากมาย และได้รู้ความรู้หลายๆ

นายทวีศักดิ์
นายทวีศักดิ์
Written by: 19.03.2022

ดีมากครับ