การใช้ Zoom meeting เพื่อการสอน

การใช้ Zoom meeting เพื่อการสอน

ผ่านไปแล้ว
December 4th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
ตัวช่วยสำคัญในการจัดการสอนออนไลน์ Zoom โปรแกรมการประชุมออนไลน์ ที่ออกแบบมาใช้ในการจัดประชุมทางไกล การเปิดคอรส์สอนออนไลน์ และ นิยมนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน Zoom สามารถส่งสัญญาณภาพและเสียง ของทั้งของผู้สอนและผู้เรียน ทำให้สามารถสนทนาโต้ตอบกันได้นำเสนอเอกสารต่างๆ เช่น powerpoint word pdf นำเสนอหน้าจอของผู้สอน อีกทั้งยังสามารถบันทึกวิดีโอการสอนไปพร้อมกันได้ นอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานบนระบบ iOS และ Android เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

looknam Mickeys
looknam Mickeys
Written by: 01.12.2021

weerapan
weerapan
Written by: 04.12.2021

Rayziisong
Rayziisong
Written by: 04.12.2021

การใช้โปรแกรมซูมในการสอน

นางสาวอัสมาอ์
นางสาวอัสมาอ์
Written by: 04.12.2021

นายศิวพล
นายศิวพล
Written by: 04.12.2021

ขอบมากๆ

นางปรียารัตน์
นางปรียารัตน์
Written by: 04.12.2021

ครูจิ๋ม
ครูจิ๋ม
Written by: 04.12.2021

วิทยากรอธิบายเข้าใจง่ายเป็นกันเองน่ารักมากค่ะ

สุกัญญา
สุกัญญา
Written by: 04.12.2021

ได้รับความรู้มากค่ะสามารถนำไปประกอบการสอนออนไลน์ได้

นุชรี
นุชรี
Written by: 04.12.2021

Zoom เป็นอีกช่องทางที่สามารถนำไปใช้ในการสอนออนไลน์ได้

กัลยา
กัลยา
Written by: 04.12.2021

จุลลดา
จุลลดา
Written by: 04.12.2021

วิทยากรและทีมงานบรรยายได้ดีมากและตอบคำถามได้ชัดเจนมาก

นางสาวลัดดา
นางสาวลัดดา
Written by: 04.12.2021

นางรัตชนก
นางรัตชนก
Written by: 04.12.2021

ขอขอบคุณทีมงานและวิทยากรทุกๆ ท่านคะ

คุณากร
คุณากร
Written by: 04.12.2021

สุณิสา
สุณิสา
Written by: 04.12.2021

ได้รู้วิธีการเข้าใช้ เมนูคำสั่งต่าง ๆ ใน Zoom ที่ไม่เคยได้ทดลองใช้งาน ได้เรียนรู้วิธีสร้างห้องประชุมล่วงหน้าค่ะ การสร้างกรุ๊ปเล็กมีประโยชน์มากเวลาอยากให้เด็กแบ่งกลุ่มค่ะ ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆค่ะ

บัส
บัส
Written by: 04.12.2021

ไม่มี

นางจิราภรณ์
นางจิราภรณ์
Written by: 04.12.2021

ได้รับความรู้ในการสร้างห้องเรียนหรือห้องประชุมสำหรับสอนนักเรียนแต่ เด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวต่างด้าวติดตามผู้ปกครองมาทำงานในประเทศไทยจึงไม่มีความพร้อมด้านไอที ไม่มีอุปกรณ์สื่อสาร ไม่มีอินเทอร์เน็ต หรือถ้ามีก็ต้องใช้ร่วมกับผู้ปกครอง

นางสาวขวัญตา
นางสาวขวัญตา
Written by: 04.12.2021

สาวบน
สาวบน
Written by: 04.12.2021

การใช้ zoom

ไพรลดา
ไพรลดา
Written by: 04.12.2021

ได้ทราบถึงวิธีการการใช้ zoom meeting ในการจัดการเรียนการสอน