การใช้ Zoom meeting เพื่อการสอน

การใช้ Zoom meeting เพื่อการสอน

ผ่านไปแล้ว
December 4th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
ตัวช่วยสำคัญในการจัดการสอนออนไลน์ Zoom โปรแกรมการประชุมออนไลน์ ที่ออกแบบมาใช้ในการจัดประชุมทางไกล การเปิดคอรส์สอนออนไลน์ และ นิยมนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน Zoom สามารถส่งสัญญาณภาพและเสียง ของทั้งของผู้สอนและผู้เรียน ทำให้สามารถสนทนาโต้ตอบกันได้นำเสนอเอกสารต่างๆ เช่น powerpoint word pdf นำเสนอหน้าจอของผู้สอน อีกทั้งยังสามารถบันทึกวิดีโอการสอนไปพร้อมกันได้ นอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานบนระบบ iOS และ Android เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

b.b
b.b
Written by: 04.12.2021

อุทุมพร
อุทุมพร
Written by: 04.12.2021

การใช้ zoom

นางสาวอัสน่า
นางสาวอัสน่า
Written by: 04.12.2021

น.ส.สมเจตน์
น.ส.สมเจตน์
Written by: 04.12.2021

ได้ความรู้และไอเดียร์เพื่อนำไปปรับใช้กับตัวเองอย่างดีมากเลยค่ะ

นางอัจฉราวรรณ
นางอัจฉราวรรณ
Written by: 04.12.2021

ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

Neeni Club
Neeni Club
Written by: 04.12.2021

การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

วิมล
วิมล
Written by: 04.12.2021

การใช้ZOOM นำมาใช้จัดการเรียนการสอนได้ดีมากค่ะ

นางอุรารักษ์
นางอุรารักษ์
Written by: 04.12.2021

มีความเข้าใจในระบบzoomมายิ่งขึ้นค่ะ

รวีวรรณ
รวีวรรณ
Written by: 04.12.2021

นางสาววริทธิ์ฐา
นางสาววริทธิ์ฐา
Written by: 04.12.2021

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้งาน ทราบเทคนิคเพิ่มเติม

นางสาวธัญพิชชา
นางสาวธัญพิชชา
Written by: 04.12.2021

ฐิติรัตน์
ฐิติรัตน์
Written by: 04.12.2021

ได้รับความรู้ การนำไปปรับใช้ได้จริงรวมถึงแลกเปลี่ยนน ประสบการณ์จริง

นางสาวอุไรวรรณ
นางสาวอุไรวรรณ
Written by: 04.12.2021

เป็นการอบบรมที่ดีมาก

อริศรา
อริศรา
Written by: 04.12.2021

ได้รับมากๆปรับเปลียนการใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้ตัวเองได้พัฒนาและแรงบันดาลค่ะ

นางสาวบุญน้อม
นางสาวบุญน้อม
Written by: 04.12.2021

พนิดา
พนิดา
Written by: 04.12.2021

Suneerat
Suneerat
Written by: 04.12.2021

หงส์
หงส์
Written by: 04.12.2021

ได้เห็นวิธีการสอนการใช้ zoom ที่นาสนใจ

มัฆวาน
มัฆวาน
Written by: 04.12.2021

ดวงสมร
ดวงสมร
Written by: 04.12.2021

นำความรู้จากการอบรมใช้โปรแกรม zoom มาปรับในการเรียนการสอน